Centrale z wymiennikiem przeciwprądowym

Wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik ciepła

Wymiennik skonstruowany jest w całości z polistyrenu – od płytek po obudowę. Zastosowano wyłącznie bezrozpuszczalnikowe kleje elastyczne.

  • To właśnie rozwiązanie projektowe leży u podstaw znakomitej sprawności cieplnej wymiennika.
  • Trójkątne kanały w wymienniku ciepła rozmieszczone zostały w taki sposób, że każdy z nich jest otoczony przez równolegle biegnące kanały, w których powietrze przepływa w przeciwnym kierunku.
  • Każdy kanał świeżego powietrza jest otoczony trzema kanałami, przez które wywiewane jest zużyte ciepłe powietrze, i odwrotnie, każdy kanał odprowadzający zużyte powietrze otoczony jest trzema kanałami nawiewającymi powietrze świeże. Uzyskano w ten sposób maksymalną powierzchnię wymiany ciepła, umożliwiwającą efektywny odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła.

Ochrona przed przemarzaniem
Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych może dochodzić do przemarzania na końcu kanału wywiewnego wymiennika ciepła, jeśli temperatura powietrza wywiewanego spadnie poniżej 4°C. Aby nie dopuścić do zamarzania wymiennika, w zagrożonej strefie zamontowany został czujnik sygnalizujący temperaturę automatyce urządzenia. Jeśli w określonym czasie temperatura nie podnosi się, następuje otwarcie klapy układu obejściowego i skierowanie do niego strumienia powietrza zewnętrznego. W ten sposób przez wymiennik ciepła przepływać będzie wyłącznie ciepłe powietrze wywiewane, które rozmrozi przemarzniętą strefę. Przy temperaturze zewnętrznej niższej niż -4°C zaleca się stosowanie kanałowych nagrzewnic wstępnych.