Promocja!

Domekt CF 250 F z wymiennikiem przeciwprądowym kondensacyjnym (panel sterujący sprzedawany oddzielnie)

8 422,60  6 569,63  netto

Centrala rekuperacyjna Domekt CF 250 F z wymiennikiem kondensacyjnym.

  • zintegrowana automatyka C6
  • odzysk ciepła do 92%
  • zintegrowana, elektryczna nagrzewnica wstępna i wtórna
  • silniki EC
  • centrala podwieszana
  • urządzenia wyposażone w filtry powietrza o klasie: nawiew ePM1 55% (F7), wywiew ePM10 50% (M5)

Opis

Zalety central serii Domekt CF

Oszczędność energii cieplnej
W procesie obróbki powietrza następuje odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, które jest wykorzystywane do ogrzewania powietrza nawiewanego – centrala ze standardowym wymiennikiem krzyżowym pozwala odzyskać do 65% ciepła, a z wysokosprawnym polistyrenowym wymiennikiem przeciwprądowym – nawet do 92% ciepła.

Efektywna i długoletnia eksploatacja
Brak ruchomych elementów wpływa na efektywną wymianę ciepła i zwiększa żywotność urządzenia.

W pełni odseparowane strumienie powietrza
Strumienie powietrza doprowadzanego i wywiewanego są całkowicie od siebie oddzielone, dlatego bez żadnych obaw można wykorzystać ciepło odzyskane z powietrza wyciąganego.

Niski poziom hałasu
W centralach wentylacyjnych Domekt CF montowane są wentylatory cichobieżne i izolacja wygłuszająca, które zapewniają cichą pracę jednostek.

Wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik ciepła

Wymiennik skonstruowany jest w całości z polistyrenu – od płytek po obudowę. Zastosowano wyłącznie bezrozpuszczalnikowe kleje elastyczne.

  • To właśnie rozwiązanie projektowe leży u podstaw znakomitej sprawności cieplnej wymiennika.
  • Trójkątne kanały w wymienniku ciepła rozmieszczone zostały w taki sposób, że każdy z nich jest otoczony przez równolegle biegnące kanały, w których powietrze przepływa w przeciwnym kierunku.
  • Każdy kanał świeżego powietrza jest otoczony trzema kanałami, przez które wywiewane jest zużyte ciepłe powietrze, i odwrotnie, każdy kanał odprowadzający zużyte powietrze otoczony jest trzema kanałami nawiewającymi powietrze świeże. Uzyskano w ten sposób maksymalną powierzchnię wymiany ciepła, umożliwiwającą efektywny odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła.

Ochrona przed przemarzaniem
Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych może dochodzić do przemarzania na końcu kanału wywiewnego wymiennika ciepła, jeśli temperatura powietrza wywiewanego spadnie poniżej 4°C. Aby nie dopuścić do zamarzania wymiennika, w zagrożonej strefie zamontowany został czujnik sygnalizujący temperaturę automatyce urządzenia. Jeśli w określonym czasie temperatura nie podnosi się, następuje otwarcie klapy układu obejściowego i skierowanie do niego strumienia powietrza zewnętrznego. W ten sposób przez wymiennik ciepła przepływać będzie wyłącznie ciepłe powietrze wywiewane, które rozmrozi przemarzniętą strefę. Przy temperaturze zewnętrznej niższej niż -4°C zaleca się stosowanie kanałowych nagrzewnic wstępnych.

Dane techniczne:

Strumień powietrza m3/h 295
Grubość ścianek mm 30
Masa kg 52
Napięcie znamionowe V 1~230
Maksymalny prąd obciążenia A 8,3
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła % 86
Znamionowy przepływ powietrza m3/s 0,0574
Znamionowa różnica ciśnienia Pa 50
JPM (W) m3/h 0,3
Wymiary filtrów BxHxL mm 265x250x46-M5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym W 32
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym W 89
Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW / °C 0,5 / 6,7
Moc wstępnej nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW / °C 1 / 13,4
Automatyka KOMFOVENT C6
Wymagana przestrzeń do obsługi mm 300

Domekt-CF-250-F-schemat

Poziom hałasu średnio ważony LWA, dB(A).

Poziom hałasu średnio ważony LWA dB(A)
Wlot nawiewu 53
Wylot nawiewu 65
Wlot wywiewu 54
Wylot wywiewu 65
Obudowa 46

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej LWA. Wartość ta nie powinna być mylona z ciśnieniem akustycznym LPA.

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA, dB(A), pomieszczenie izolowane standardowo, 10m2, odległość od źródła hałasu – 3 m.

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA dB(A)
Otoczenie 35
Sprawność temperaturowa
Zima Lato
Temperatura zewnętrzna [°C] -23 -15 -10 -5 0 25 30 35
Temperatura za odzyskiem ciepła [°C] 16,1* 17,0* 17,0* 17,0 17,9 22,6 23,5 24,4
 *Obliczenia z uwzględnieniem pracy nagrzewnicy wstępnej
Domekt-CF-250-F-charakterystyka