Systemy ogniochronne, systemy biernej ochrony przeciwpożarowej

alfa collar kołnierz ogniochronny ALFA COLLAR – Kołnierz ogniochronny

Kołnierz służy do ogniochronnego zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pożarowego. Składa się z elastycznego wkładu wykonanego z materiału na bazie grafitu pęczniejącego pod wpływem temperatury powyżej 140’C oraz zewnętrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką malarską w kolorze czerwonym.

Rozmiar: 32mm, 40mm, 55mm, 63mm, 75mm, 82mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 200mm, 250mm

Odporność ogniowa: do EI 240

Kolor: czerwony

 alfa uniwrap taśma opaska ogniochronna  ALFA UNIWRAP – Taśma/opaska ogniochronna

Taśma ogniochronna wykonana z materiału na bazie grafitu pęczniejącego pod wpływem wysokiej temperatury. Możliwość zastosowania przy dużych średnicach. Max odporność ogniowa EI 240. Taśmy i opaski stosowane są dla rur palnych oraz niepalnych w izolacji z kauczuku syntetycznego typu Armaflex.

Opaski: 55mm, 82mm, 110mm,

125mm, 160mm, 200mm, 250mm, 315mm

Taśma: długość 25m x szerokość 50mm, długość 25m x szerokość 75mm

Odporność ogniowa: do EI 240

Kolor: szary/biały

 alfa mastic akrylowa masa ogniochronna  ALFA MASTIC – Akrylowa masa ogniochronna

Ogniochronna masa akrylowa ALFA MASTIC skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu. ALFA MASTIC pęczniejąca masa uszczelniająca, która rozszerza się pod wpływem wysokiej temperatury tworząc szczelną barierę dla ognia, dymu i gazu.

Pojemność: 310ml, 600ml

 alfa coat farba ogniochronna  ALFA COAT – Farba ogniochronna

Farba ogniochronna stosowana z płytami ALFA FR BOARD lub innymi płytami z wełny mineralnej o gęstości minimum 160kg/m3. Zestaw produktów przeznaczony jest do ogniochronnego uszczelnienia przejść rur stalowych i miedzianych oraz przejść kombinowanych z rurami z tworzywa sztucznego, kablami i kanałami wentylacyjnymi w ścianach i stropach. W normalnych temperaturach płyta i farba pozostają elastyczne tak, aby możliwe były termiczne i mechaniczne ruchy instalacji w otworach.

Pojemność: 8l (11kg)

 alfa fr board płyta ogniochronna  ALFA FR BOARD – Płyta ogniochronna

ALFA FR BOARD to płyta wełny mineralnej o gęstości 160kg/m3, która została pokryta jednostronnie (1-S) lub obustronnie (2-S) akrylową farbą pęczniejącą ALFA COAT. Zastosowanie danego rodzaju płyty zależy od wymaganej odporności ogniowej oraz typu przegrody. Zestaw wyrobów przeznaczony jest do ogniochronnego uszczelniania w ścianach i stropach przejść rur stalowych i miedzianych oraz przejść kombinowanych z rurami z tworzyw sztucznych, kablami i kanałami wentylacyjnymi.

Rodzaj: 50mm 1-S, 60mm 1-S, 60mm 2-S

 alfa mortar zaprawa ogniochronna  ALFA MORTAR – Zaprawa ogniochronna

Zaprawa ALFA MORTAR jest suchą, białą mieszanką składającą się z nieorganicznych wypełniaczy oraz perlitu. Po zmieszaniu z wodą zaprawa staje się łatwa do obróbki oraz uszczelniania przejść instalacyjnych w ścianach i stropach. ALFA MORTAR w trakcie schnięcia powiększa swoją objętość o około 1% co gwarantuje szczelne zabezpieczenie przechodzących instalacji w przegrodzie. Zaprawa ALFA MORTAR bardzo szybko ulega wiązaniu/wysychaniu. Po wyschnięciu może być piaskowana lub przewiercana. ALFA MORTAR po wyschnięciu ma kolor szarobiały. Może być malowana.

Pojemność: 20l (11kg)

 astro thermal fps osłona ogniochronna  ASTRO THERMAL FPS – Osłona ogniochronna

Osłona ogniochronna ASTRO THERMAL FPS pod wpływem podwyższonej temperatury pęcznieje do wewnątrz tworząc szczelną barierę dla ognia na co najmniej 2 godziny. Osłona jest prosta w montażu i łatwa do cięcia. Możliwość wykorzystania dla rur stalowych, miedzianych oraz PVC.

Zakres średnic: 17mm-169mm

 astro pillow x series poduszki ogniochronne  ASTRO PILLOW X SERIES – Poduszki ogniochronne

Poduszki ogniochronne są produkowane z wytrzymałego, poddanego specjalnej obróbce, włókna szklanego wypełnionego mieszaniną włókien mineralnych i reaktywnych środków rozszerzających (pęczniejących). Materiał pęczniejący wystawiony na działanie wysokiej temperatury podczas pożaru rozszerza się, a następnie twardnieje zapewniając kompletne i trwałe uszczelnienie przed przenikaniem ognia, dymu i gorących gazów.

Rozmiar: 330mm x 50mm x 20mm, 330mm x 200mm x 25mm, 330mm x 200mm x 45mm

 astro acoustic vent sleeve pęczniejąca osłona akustyczna  ASTRO ACOUSTIC VENT SLEEVE – Pęczniejąca osłona akustyczna

Osłona akustyczna do zabezpieczania kanałów wentylacyjnych w sufitach podwieszanych o odporności ogniowej do EI 60. Zabezpiecza otwory w przegrodzie powstałe na potrzeby wykonania elementów wentylacji. Do zastosowania dla kołowych wentylatorów oraz anemostatów.

Rozmiar: 80mm, 100mm, 125mm, 150mm

 astro fr ceiling valve zawór pęczniejący  ASTRO FR CEILING VALVE – Zawór pęczniejący

Zawory przeznaczone są do zabudowy odgałęzień przewodów wentylacji ogólnej (nawiewnych i wyciągowych) o przekroju kołowym. Zadaniem zaworów jest odcięcie instalacji od strefy objętej pożarem. Zawory wykorzystywane są także do zamknięcia otworów służących do wymiany powietrza między pomieszczeniami przedzielonymi przegrodami o deklarowanej odporności ogniowej. Zawór posiada właściwości szczelności, izolacyjności i dymoszczelności do 60 minut.

Rozmiar: 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm

Zgodność: Badania ogniowe zgodne z BS 476. Raport IF10090/Chiltern Fire. Raport z badań BTC 18240F

 astro fire grille pęczniejąca kratka wentylacyjna  ASTRO FIRE GRILLE – Pęczniejąca kratka wentylacyjna

Pęczniejące kratki wentylacyjne ASTRO FIRE GRILLE tworzą szczelną barierę zapobiegając przepływowi ognia oraz gazów. Przez zestawienie kratek połączonych ze sobą można osiągnąć powierzchnię wielokrotnie większą osiągając maksymalną powierzchnię 1500mm x 1000mm. Powierzchnia czynna to około 80%. Dla każdej kratki dostępna jest kratka maskująca.

Kratki prostokątne: od 100mm x 100mm do 600mm x 600mm

Kratki okrągłe: 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm

Zgodność: Świadectwo zatwierdzenia typu systemu nr 0002/2005. Świadectwo zatwierdzenia systemu nr 286-12-7090. Raport z badań ogniowych CHILTERN International Fire Ltd. CHILT/IF05088/AR1 zgodnie z normą PN-EN 1634-2. Raport z badań ogniowych Warringtonfire nr 150742.

 alfa flexi mastic masa ogniochronna  ALFA FLEXI MASTIC – Masa ogniochronna

Masa uszczelniająca ALFA FLEXI MASTIC posiada szereg zastosowań w branży budowlanej we wnętrzach; przy malowaniu, układaniu podłóg, szkleniu, fugowaniu, pracach malarskich i glazurniczych. Charakteryzuje się ona lepszymi właściwościami od typowego silikonu oraz od produktów na bazie butylu i akrylu takich jak masy uszczelniające i klej. Posiada również zastosowanie w wypełnianiu szczelin dylatacyjnych do odporności ogniowej EI 240

Pojemność: 300ml, 600ml

Kolory: biały, szary, jasnoszary, antracyt, brąz, czarny

 alfa sealant akrylowa masa ogniochronna  ALFA SEALANT – Akrylowa masa ogniochronna

Akrylowa masa ALFA SEALANT stosowana jest do uszczelniania szczelin w konstrukcji elastycznej i konstrukcji sztywnych ścian oraz szczelin i połączeń pomiędzy sztywnymi konstrukcjami stropów. Stosowana może być również jako uszczelnienie połączeń liniowych i szczelin dla konkretnych konstrukcji wsporczych i podłoży. Pęczniejąca masa ALFA SEALANT rozszerza się pod wpływem wysokiej temperatury tworząc szczelną barierę ochronną. Maksymalna dopuszczalna szerokość złącza/szczeliny to 100mm. Zdolność ruchu systemu ALFA SEALANT wynosi <7,5%

Pojemność: 310ml

 alfa intu mastic akrylowa masa ogniochronna  ALFA INTU MASTIC – Akrylowa masa ogniochronna

Ogniochronna masa akrylowa ALFA INTU MASTIC wypełnia szczeliny i dylatacje w ścianach i stropach wykonanych z cegły, betonu, żelbetu. Nie zawiera chlorowca, azbestu oraz rozpuszczalników. Masa posiada długi okres przydatności do użytku oraz stanowi dobrą izolację akustyczną.

Pojemność: 310ml, 600ml

 astro ej seal wypełniacz szczelinowy  ASTRO EJ SEAL – Wypełniacz szczelinowy

ASTRO EJ SEAL produkowany jest z różnych grubości pianek komórkowych. Pęczniejący materiał na bazie grafitu jest nakładany za pomocą rozpylacza na obie strony pianki formując ściśliwy wypełniacz złącza przeciwogniowego odpornego na wilgoć. Materiał na bazie grafitu pęcznieje przy temperaturze 160’C-180’C od strony płomieni podczas gdy pianka ulega sprężeniu pozwalając, aby grafitowa masa przeciwogniowa całkowicie uszczelniła otwór. Dostarczany w odcinkach metrowych.

Rozmiar: moduły dla szczelin od 10mm do 150mm

Kolor: ciemnoszary

Zgodność: Badania ogniowe zgodnie z BS 476:20 dla EI 120. Badania ogniowe zgodne z EN 1366-4 dla EI 240. Raport z badań BRE 20757, WF 16195312, WF 180808

 astro flexi coat farba ogniochronna  ASTRO FLEXI COAT – Farba ogniochronna

ASTRO FLEXI COAT jest farbą ogniochronną na bazie akrylu stosowaną do wypełnienia pożarowych szczelin dylatacyjnych do odporności ogniowej EI 120. Produkt został opracowany do użytku z wełną mineralną o gęstości min. 80kg/m3. Farba jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, szkodników oraz grzybów

Pojemność: 7,4l (10kg)