Frapol Onyx Passiv

Centrala stojąca przeznaczona do wentylacji dużych domów oraz niewielkich obiektów usługowych, biurowych i przemysłowych. Króćce przyłączeniowe wyprowadzone po bokach.

Rekuperator jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła. Zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza i usuwanie powietrza zużytego, jednocześnie redukując przy tym poziom dwutlenku węgla oraz wilgoci. Poprzez ciągłą filtrację redukuje ponadto stężenie szkodliwych pyłów w wentylowanych pomieszczeniach.

Parametry

Frapol Onyx Passiv 1500 1560 m3/h (100Pa)
Frapol Onyx Passiv 2000 2500 m3/h (100Pa)