Frapol Onyx Compact

Centrala stojąca przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych. Króćce przyłączeniowe wyprowadzone po bokach.

Rekuperator jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła. Zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza i usuwanie powietrza zużytego, jednocześnie redukując przy tym poziom dwutlenku węgla oraz wilgoci. Poprzez ciągłą filtrację redukuje ponadto stężenie szkodliwych pyłów w wentylowanych pomieszczeniach.

Parametry

Frapol Onyx Compact 500 501 m3/h (100Pa)
Frapol Onyx Compact 750 877 m3/h (100Pa)