Centrala wentylacyjna SALDA RIS 400 PE 3.0

centrala wentylacyjna salda ris 400 p 3.0

Główne cechy

  • wydajne, ciche wentylatory
  • sprawność płytowego wymiennika ciepła do 80%
  • nagrzewnica elektryczna albo wodna
  • kontrolowany przepływ powietrza
  • zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika ciepła
  • niski poziom hałasu
  • przystosowane do sterowników FLEX, TPC i STOUCH
  • izolacja akustyczna ścian grubości 30mm
  • obudowa malowana proszkowo w kolorze RAL 7040
  • łatwy montaż

Dane techniczne

centrala wentylacyjna salda ris 400 p 3.0 wydajnośćcentrala wentylacyjna salda ris 400 p 3.0 wydajność 2

RIS 400 PE 3.0
Wydajność/spręż [m³/h]/[Pa] 390/100
Nagrzewnica – faza, napięcie [50Hz/V] ~1, 230
– moc [kW] 2,0
Nagrzewnica wstępna do wymiennika ciepła [kW] 1,0
Wentylatory – faza, napięcie [50Hz/V] ~1, 230
  – wywiew – moc/prąd [kW/A] 0,225/1,10
– prędkość wentylatora [min-1] 1850
  – nawiew – moc/prąd [kW/A] 0,225/1,10
– prędkość wentylatora [min-1] 1850
Klasa ochrony silnika IP-44
Sprawność cieplna 75%
Maks. zużycie energii [kW/A] 3,45/15,24
Sterowanie automatyczne zintegrowane
Klasa filtra wywiewnego M5
Klasa filtra nawiewnego M5
Izolacja cieplna [mm] 30
Waga [kg] 42,0
Zgodność z ERP 2013
Eksploatacja w pomieszczeniu

Charakterystyka akustyczna

Całkowite
Lwa dB(A)
Lwa, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Wlot 68 52 62 63 57 61 55 51
Wylot 55 42 48 52 46 42 39 31
Do otoczenia 48 36 41 44 40 38 35 30
Pomiar przy 380 m³/h, 108 Pa
Zakres temperatur przepływu powietrza od -20°C do +40°C
Sprawność cieplna RIS 400 PE została zmierzona przy 400m³/h (warunki wewn. +20°C|60%, warunki zewn. -20°C|90%).
Sprawność cieplna RIS 400 PW została zmierzona przy 400m³/h (warunki wewn. +20°C|60%, warunki zewn. -20°C|90%).
Wydajność/spręż – wartości mierzone w punkcie pracy.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.

Schemat działania – widok od strony klapy serwisowej

centrala wentylacyjna salda ris 400 p 3.0 schemat

A – powietrze zewnętrzne
B – powietrze nawiewane
C – powietrze wywiewane
D – powietrze odprowadzane na zewnątrz
IV – wentylator wywiewu
PV – wentylator nawiewu
PR – krzyżowy wymiennik ciepła
KE – nagrzewnica elektryczna
PE – nagrzewnica do wymiennika ciepła zapobiegająca zamarzaniu
PF – filtr powietrza nawiewanego
IF – filtr wyciągu powietrza
TJ – czujnik temperatury powietrza nawiewanego
TL – czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
TE – czujnik temperatury powietrza wywiewanego
DTJ – czujnik temperatury i wilgotności

W modelu tym można stosować kasetę letnią, która służy do zamykania wymiennika w porach roku, kiedy odzysk ciepła nie daje korzyści.


Wymiary

centrala wentylacyjna salda ris 400 p 3.0 wymiary

W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 E L S Ø D
264 mm 125 mm 140 mm 484 mm 615 mm 125 mm 120 mm 75 mm 830 mm 970 mm 592 mm 160 mm