Centrala wentylacyjna SALDA RIS 700 PE 3.0

centrala wentylacyjna salda ris 400 p 3.0

Główne cechy

  • wydajne, ciche wentylatory
  • sprawność płytowego wymiennika ciepła do 80%
  • nagrzewnica elektryczna albo wodna
  • kontrolowany przepływ powietrza
  • zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika ciepła
  • niski poziom hałasu
  • przystosowane do sterowników FLEX, TPC i STOUCH
  • izolacja akustyczna ścian grubości 30mm
  • obudowa malowana proszkowo w kolorze RAL 7040
  • łatwy montaż

Dane techniczne

centrala wentylacyjna salda ris 700 p 3.0 wydajnośćcentrala wentylacyjna salda ris 700 p 3.0 wydajność 2

RIS 700 PE 3.0
Wydajność/spręż [m³/h]/[Pa] 570/100
Nagrzewnica – faza, napięcie [50Hz/V] ~1, 230
– moc [kW] 3,0
Nagrzewnica wstępna do wymiennika ciepła [kW] 1,2
Wentylatory – faza, napięcie [50Hz/V] ~1, 230
  – wywiew – moc/prąd [kW/A] 0,255/1,12
– prędkość wentylatora [min-1] 2000
  – nawiew – moc/prąd [kW/A] 0,255/1,12
– prędkość wentylatora [min-1] 2000
Klasa ochrony silnika IP-44
Sprawność cieplna 57%
Maks. zużycie energii [kW/A] 4,68/20,50
Sterowanie automatyczne zintegrowane
Klasa filtra wywiewnego M5
Klasa filtra nawiewnego M5
Izolacja cieplna [mm] 30
Waga [kg] 57,0
Zgodność z ERP 2013
Eksploatacja w pomieszczeniu

Charakterystyka akustyczna

Całkowite
Lwa dB(A)
Lwa, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Wlot 76 55 63 70 73 67 68 60
Wylot 61 52 59 52 45 44 39 27
Do otoczenia 53 42 46 47 45 44 42 34
Pomiar przy 556 m³/h, 106 Pa

 

Zakres temperatur przepływu powietrza od -20°C do +40°C
Sprawność cieplna RIS 700 PE została zmierzona przy 700m³/h (warunki wewn. +20°C|60%, warunki zewn. -20°C|90%).
Sprawność cieplna RIS 700 PW została zmierzona przy 700m³/h (warunki wewn. +20°C|60%, warunki zewn. -20°C|90%).
Wydajność/spręż – wartości mierzone w punkcie pracy.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.

Schemat działania – widok od strony klapy serwisowej

centrala wentylacyjna salda ris 700 p 3.0 schemat

A – powietrze zewnętrzne
B – powietrze nawiewane
C – powietrze wywiewane
D – powietrze odprowadzane na zewnątrz
IV – wentylator wywiewu
PV – wentylator nawiewu
PR – krzyżowy wymiennik ciepła
KE – nagrzewnica elektryczna
PE – nagrzewnica do wymiennika ciepła zapobiegająca zamarzaniu
PF – filtr powietrza nawiewanego
IF – filtr wyciągu powietrza
TJ – czujnik temperatury powietrza nawiewanego
TL – czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
TE – czujnik temperatury powietrza wywiewanego
DTJ – czujnik temperatury i wilgotności

W modelu tym można stosować kasetę letnią, która służy do zamykania wymiennika w porach roku, kiedy odzysk ciepła nie daje korzyści.


Wymiary

centrala wentylacyjna salda ris 700 p 3.0 wymiary

W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 E L S Ø D
300 mm 134 mm 134 mm 644 mm 775 mm 190 mm 190 mm 75 mm 1040 mm 1200 mm 752 mm 250 mm