692

okrągłe króćce z siatką 4

okrągłe króćce z siatką 4