Informacje techniczne dotyczące produkcji kanałów i kształtek prostokątnych

Kanały prostokątne ocynkowane POC i kształtki prostokątne ocynkowane KOC

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • maksymalna długość kanału może wynosić 1500 mm
  • obmiar liczony jest według normy DIN

kanały i kształtki prostokątne ocynkowane

POBIERZ KANAŁY/KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE