174

przepustnice jednopłaszczyznowe odcinające szczelne do kanałów okrągłych

przepustnice jednopłaszczyznowe odcinające szczelne do kanałów okrągłych