175

przepustnice jednopłaszczyznowe odcinające szczelne do kanałów okrągłych 2

przepustnice jednopłaszczyznowe odcinające szczelne do kanałów okrągłych 2