Przewody półelastyczne flex, przewody elastyczne nieizolowane i izolowane

Przewody półelastyczne flex aluminiowe OFA

 • stosowane do transportu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz instalacjach przemysłowych
 • tłumią drgania instalacji i niwelują konieczność stosowania kształtek kosztem wysokiego oporu
 • zbudowane z karbowanej taśmy aluminiowej grubości 0,09 mm trwale łączonej zamkiem zakładkowym
 • standardowa długość przewodu po rozciągnięciu to 3 m
 • łatwość montażu – brak konieczności używania specjalnych narzędzi do cięcia lub mocowania

przewody półelastyczne flex aluminiowe 1przewody półelastyczne flex aluminiowe 2przewody półelastyczne flex aluminiowe 3przewody elastyczne nieizolowane 3przewody elastyczne nieizolowane 4

Przewody elastyczne nieizolowane aluminiowo-poliestrowe OFP

 • stosowane do transportu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji
 • tłumią drgania instalacji i niwelują konieczność stosowania kształtek kosztem wysokiego oporu
 • zbudowane z trójwarstwowego laminatu aluminium z poliestrem wzmocnionego spiralą z drutu stalowego o skoku 24 mm
 • niskie koszty transportu i magazynowania – standardowe 10-metrowe przewody są ściśnięte w opakowania kartonowe 0,5 m
 • łatwość montażu – brak konieczności używania specjalnych narzędzi do cięcia lub mocowania
 • nie emitują toksycznych gazów w wysokich temperaturach
 • posiadają europejskie atesty na niepalność oraz polski Atest Higieniczny
 • zgodne z normami PN-EN 13180:2004

przewody elastyczne nieizolowane 1przewody elastyczne nieizolowane 2
przewody elastyczne nieizolowane 3przewody elastyczne nieizolowane 4

Przewody elastyczne izolowane aluminiowo-poliestrowe OFI

 • stosowane do transportu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji
 • tłumią drgania instalacji i niwelują konieczność stosowania kształtek kosztem wysokiego oporu
 • dzięki izolacji termicznej i akustycznej oraz perforacji przewodu wewnętrznego częściowo zapobiegają kondensacji powierzchniowej pary wodnej oraz redukują hałas powstający w instalacji
 • zbudowane z trójwarstwowego laminatu aluminium z poliestrem wzmocnionego spiralą z drutu stalowego o skoku 24 mm w rękawie z wełny mineralnej w osłonie z laminowanego aluminium wzmocnionego włóknem szklanym
 • niskie koszty transportu i magazynowania – standardowe 10-metrowe przewody są ściśnięte w opakowania kartonowe długości 1 m
 • łatwość montażu – brak konieczności używania specjalnych narzędzi do cięcia lub mocowania
 • nie emitują toksycznych gazów w wysokich temperaturach
 • posiadają europejskie atesty na niepalność oraz polski Atest Higieniczny
 • zgodne z normami PN-EN 13180:2004

przewody elastyczne izolowane 1przewody elastyczne izolowane 2
przewody elastyczne nieizolowane 3przewody elastyczne nieizolowane 4przewody elastyczne izolowane 3

Przewody elastyczne izolowane aluminiowo-poliestrowe z folią paroszczelną OFS

 • stosowane do transportu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji
 • tłumią drgania instalacji i niwelują konieczność stosowania kształtek kosztem wysokiego oporu
 • dzięki izolacji termicznej i akustycznej oraz perforacji przewodu wewnętrznego częściowo zapobiegają kondensacji powierzchniowej pary wodnej oraz redukują hałas powstający w instalacji
 • zbudowane z trójwarstwowego laminatu aluminium z poliestrem wzmocnionego spiralą z drutu stalowego o skoku 24 mm w rękawie z wełny mineralnej w osłonie z laminowanego aluminium wzmocnionego włóknem szklanym
 • dodatkowo między izolacją a przewodem wewnętrznym posiadają warstwę paroszczelną z foli poliestrowej
 • niskie koszty transportu i magazynowania – standardowe 10-metrowe przewody są ściśnięte w opakowania kartonowe długości 1 m
 • łatwość montażu – brak konieczności używania specjalnych narzędzi do cięcia lub mocowania
 • nie emitują toksycznych gazów w wysokich temperaturach
 • posiadają europejskie atesty na niepalność oraz polski Atest Higieniczny
 • zgodne z normami PN-EN 13180:2004

przewody elastyczne izolowane 1przewody elastyczne izolowane 2
przewody elastyczne nieizolowane 3przewody elastyczne nieizolowane 4przewody elastyczne izolowane 3

Przewody elastyczne nieizolowane aluminiowe wysokotemperaturowe OFPG

 • stosowane do transportu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz rozprowadzania gorącego powietrza o temperaturze do +250’C
 • tłumią drgania instalacji i niwelują konieczność stosowania kształtek kosztem wysokiego oporu
 • zbudowane z dwuwarstwowej folii aluminiowej sklejanej niepalnym klejem i wzmacniane spiralą z drutu stalowego o skoku 24 mm
 • całkowita grubość 0,1 mm, a gęstość materiału 230 g/m3
 • nie zawierają poliestru a dzięki grubszej warstwie aluminium mają większą sztywność, trwałość i odporność mechaniczną w porównaniu z tradycyjnymi przewodami elastycznymi
 • niskie koszty transportu i magazynowania – standardowe 10-metrowe przewody są ściśnięte w opakowania kartonowe 0,5 m
 • łatwość montażu – brak konieczności używania specjalnych narzędzi do cięcia lub mocowania
 • nie emitują toksycznych gazów w wysokich temperaturach
 • posiadają europejskie atesty na niepalność oraz polski Atest Higieniczny
 • zgodne z normami PN-EN 13180:2004

przewody elastyczne nieizolowane aluminiowe wysokotemperaturowe 1przewody elastyczne nieizolowane aluminiowe wysokotemperaturowe 2
przewody elastyczne nieizolowane 3przewody elastyczne nieizolowane 4

Przewody elastyczne izolowane aluminiowe wysokotemperaturowe OFIG

 • stosowane do transportu powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz rozprowadzania gorącego powietrza o temperaturze do +250’C
 • tłumią drgania instalacji i niwelują konieczność stosowania kształtek kosztem wysokiego oporu
 • dzięki izolacji termicznej i akustycznej oraz perforacji przewodu wewnętrznego częściowo zapobiegają kondensacji powierzchniowej pary wodnej oraz redukują hałas powstający w instalacji
 • zbudowane z dwuwarstwowej folii aluminiowej sklejanej niepalnym klejem i wzmacniane spiralą z drutu stalowego o skoku 24 mm w rękawie z wełny mineralnej w wielowarstwowej powłoce z laminowanego aluminium wzmocnionego włóknem szklanym
 • dzięki grubszej warstwie aluminium mają większą sztywność, trwałość i odporność mechaniczną w porównaniu z tradycyjnymi przewodami elastycznymi
 • niskie koszty transportu i magazynowania – standardowe 10-metrowe przewody są ściśnięte w opakowania kartonowe długości 1 m
 • łatwość montażu – brak konieczności używania specjalnych narzędzi do cięcia lub mocowania
 • nie emitują toksycznych gazów w wysokich temperaturach
 • posiadają europejskie atesty na niepalność, polski Atest Niepalności: klasa C-s1, d0 oraz polski Atest Higieniczny
 • zgodne z normami PN-EN 13180:2004

przewody elastyczne izolowane aluminiowe wysokotemperaturowe 1przewody elastyczne izolowane aluminiowe wysokotemperaturowe 2

przewody elastyczne nieizolowane 3przewody elastyczne nieizolowane 4przewody elastyczne izolowane 3