Rury spiro i rury gładkie

Rury spiro (rury zwijane) ocynkowane ORZ

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • standardowa długość 3 mb
  • od średnicy 250 mm zewnętrzne przetłoczenie wzmacniające
  • dostępne indywidualne długości na zamówienie
  • dostępne indywidualne grubości blach na zamówienie
  • klasa szczelności D

rury spiro 193rury spiro ocynkowane 4rury spiro ocynkowane 3

Rury gładkie (ze szwem wzdłuż) ocynkowane OPB

 

  • blacha ocynkowana ogniowo Z200-275 (minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m3)
  • długość 1-2 mb

rury gładkie 1rury gładkie 2
rury gładkie 3rury spiro ocynkowane 3