Oferta firmy Eurowent

Rury wentylacyjne spiro OPS

Przewody wentylacyjny spiro
Symbol: OPS[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: transport czystego powietrza
Opis: Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym zakończone obustronnie mufowo, standardowa długość 3mb/szt

Półelastyczne przewody aluminiowe OFA

Półelastyczne przewody aluminiowe
Symbol: OFA[d], d - średnica w mm
Materiał: aluminium
Przeznaczenie: transport czystego powietrza
Opis: temperatura transportowanego powietrza od -30 do +280°C, maksymalna prędkość powietrza 25 m/s, maksymalne ciśnienie robocze 2000Pa, standardowa długość po rozciągnięciu 3mb

Elastyczne przewody wentylacyjne OFP

Elastyczne przewody wentylacyjne
Symbol: OFP[d], d - średnica w mm
Materiał: kilka warstw aluminium z poliestrem wzmocnionych spiralą z drutu stalowego
Przeznaczenie: transport czystego powietrza z jednoczesnym tłumieniem drgań
Opis: temperatura transportowanego powietrza od -30 do +140°C, maksymalna prędkość powietrza 30 m/s, maksymalne ciśnienie robocze 2500Pa, standardowa długość po rozciągnięciu 10mb

Elastyczne przewody wentylacyjne izolowane OFI

Elastyczne przewody wentylacyjne izolowane
Symbol: OFI[d], d - średnica w mm
Materiał: kilka warstw aluminium z poliestrem wzmocnionych spiralą z drutu stalowego w otulinie z wełny mineralnej grubości 25mm
Przeznaczenie: transport czystego powietrza z jednoczesnym tłumieniem drgań i dźwięku oraz zapobieganie kondensacji wody na przewodzie w wyniku różnicy temperatur między powietrzem otaczającym a transportowanym
Opis: temperatura transportowanego powietrza od -30 do +140°C, maksymalna prędkość powietrza 30 m/s, maksymalne ciśnienie robocze 2000Pa, standardowa długość po rozciągnięciu 10mb

Przewody wentylacyjne z tworzywa z jonami srebra RFA

Elastyczne przewody z jonami srebra
Symbol: RFA[d], d - średnica w mm
Materiał: Polietylen wysokiej gęstości HDPE z domieszką nanocząsteczek srebra
Przeznaczenie: transport czystego powietrza w instalacjach domowych
Opis: Dzięki małej średnicy i elastycznej strukturze znakomicie nadają się do układania wszędzie gdzie brak miejsca na standardowe przewody ocynkowane, zastosowane jony srebra utrudniają rozwój zarazków w instalacji.

System wentylacji rozdzielaczowej

Rozdzielacze wentylacyjne
Rozdzielacze wraz z osprzętem do kładzenia przewodów RFA dla małej wentylacji z rekuperacją w instalacjach gdzie brakuje miejsca na duże przewody z blachy ocynkowanej. Doskonałe rozwiązanie oszczędzające przestrzeń i skracające czas montażu.

System kanałów i kształtek prostokątnych

Kanały i kształtki wentylacyjne prostokątne
Kanały, kolana, trójniki, redukcje i inne kształtki o przekroju prostokątnym lub kołowo-prostokątnym wykonywane na zamówienie wg projektu zgodnie z założeniami normy PN-EN 1505:2001 “Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary” oraz PN-EN 1507:2007 “Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności”. Normy te określają ich zasadnicze wymiary, wytrzymałość, szczelność oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. Standardowo produkowane są z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Możliwe jest również wykonanie z blachy kwasoodpornej oraz alucynku.

Kolana wentylacyjne tłoczone OKT

Kolana wentylacyjne tłoczone
Symbol: OKT[d]-[k]-1, d - średnica w mm, k - kąt w stopniach 90/60/45/30/15
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy zmieniające kierunek przewodów w transporcie czystego powietrza
Opis: zakończone obustronnie nyplowo, standardowy promień skrętu ~0,9xd

Kolana wentylacyjne segmentowe OKS

Kolana wentylacyjne segmentowe
Symbol: OKS[d]-[k]-1, d - średnica w mm, k - kąt w stopniach 90/60/45/30/15
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy zmieniające kierunek przewodów w transporcie czystego powietrza
Opis: zbudowane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim, zakończone obustronnie nyplowo, standardowy promień skrętu ~0,9xd

Redukcje wentylacyjne symetryczne tłoczone ORT

Redukcje wentylacyjne symetryczne tłoczone
Symbol: ORT[d1]-[d2], d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotu w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy do zmiany średnicy przewodów w transporcie czystego powietrza
Opis: zwężenie symetryczne, wlot i wylot nyplowe

Redukcje wentylacyjne symetryczne segmentowe ORS

Redukcje wentylacyjne symetryczne segmentowe
Symbol: ORS[d1]-[d2], d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotu w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy do zmiany średnicy przewodów w transporcie czystego powietrza
Opis: zbudowane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim, zwężenie symetryczne, wlot i wylot nyplowe

Redukcje wentylacyjne asymetryczne segmentowe ORSA

Redukcje wentylacyjne asymetryczne segmentowe
Symbol: ORSA[d1]-[d2], d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotu w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy do zmiany średnicy przewodów w transporcie czystego powietrza
Opis: zbudowane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim, zwężenie asymetryczne, wlot i wylot nyplowe

Trójniki wentylacyjne proste OTT

Trójniki wentylacyjne proste
Symbol: OTT[d1]-[d2]-[d3]-90, d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotu w mm, d3 - średnica odejścia w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy rozdzielające strumień powietrza w transporcie czystego powietrza
Opis: składają się z kanału przelotowego i odejścia, odejście tłoczone, z siodła lub palone, odejście w stosunku do przelotu pod kątem 90 stopni, wszystkie wyjścia nyplowe

Trójniki wentylacyjne z przepustnicą OPTR

Trójniki wentylacyjne z przepustnicą
Symbol: OPTR[d], d - średnica przyłączy w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy rozdzielające strumień powietrza w transporcie czystego powietrza z funkcją przełączania prawo/lewo
Opis: składają się z kanału przelotowego i odejścia, odejście tłoczone, z siodła lub palone, odejście w stosunku do przelotu pod kątem 90 stopni, wszystkie wyjścia nyplowe

Trójniki wentylacyjne kątowe OTT45

Trójniki wentylacyjne kątowe
Symbol: OTT[d1]-[d2]-[d3]-45, d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotu w mm, d3 - średnica odejścia w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy rozdzielające strumień powietrza w transporcie czystego powietrza
Opis: składają się z kanału przelotowego i odejścia, odejście tłoczone, z siodła lub palone, odejście w stosunku do przelotu pod kątem 45 stopni, wszystkie wyjścia nyplowe

Trójniki wentylacyjne orłowe OTO

Trójniki wentylacyjne orłowe
Symbol: OTO[d1]-[d2]-90, d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotów w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy rozdzielające strumień powietrza w transporcie czystego powietrza
Opis: bez kanały przelotowego za to z dwoma odejściami, kąt między odejściami 90 stopni, wszystkie wyjścia nyplowe

Siodła wentylacyjne proste tłoczone OST

Siodła wentylacyjne proste
Symbol: OST[d1]-[d2]-90, d1 - średnica przewodu w mm, d2 - średnica odejścia w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy łączące powierzchnię boczną rury ze światłem innej rury
Opis: zakończenie nyplowe, wymagają wykonania otworu w istniejącym przewodzie

Sztucery wentylacyjne proste OS

Sztucery wentylacyjne proste
Symbol: OS[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy łączące powierzchnię płaską np. boku kanału prostokątnego ze światłem rury
Opis: odejście od powierzchni płaskiej pod kątem prostym, zakończenie nyplowe/odgięcie ~10 mm

Zaślepki przewodów wentylacyjnych OZM

Zaślepki przewodów wentylacyjnych
Symbol: OZM[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: służą do zamknięcia przewodów do transportu czystego powietrza
Opis: do zaślepiania rur i elementów zakończonych mufowo

Zaślepki kształtek wentylacyjnych OZF

Zaślepki kształtek wentylacyjnych
Symbol: OZF[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: służą do zamknięcia kształtek do transportu czystego powietrza
Opis: do zaślepiania kształtek i elementów zakończonych nyplowo

Nyple wentylacyjne ON

Nyple wentylacyjne
Symbol: ON[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy złączne do przewodów i elementów zakończonych mufowo w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: wchodzą w środek przewodu, zakończone nyplowo

Mufy wentylacyjne OM

Mufy wentylacyjne
Symbol: OM[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy złączne do kształtek i elementów zakończonych nyplowo w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: mają wymiar przewodu i wchodzą na kształtkę, zakończone mufowo

Okrągłe przepustnice regulacyjne ręczne OPRR

Okrągłe przepustnice regulacyjne ręczne
Symbol: OPRR[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: regulacja przepływu w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończone nyplowo, istnieje wersja pod siłownik OPRA

Prostokątne przepustnice jednopłaszczyznowe ręczne PPJR

Prostokątne przepustnice jednopłaszczyznowe ręczne
Symbol: PPJR[w]x[h], w - szerokość światła wzdłuż lameli w mm, h - wysokość światła w poprzek lameli w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: regulacja i odcięcie przepływu w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończone obustronnie kołnierzem, istnieje wersja pod siłownik PPJA

Przepustnice zamykające szczelne ręczne OPSR

Przepustnice zamykające szczelne ręczne
Symbol: OPSR[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: regulacja i odcięcie przepływu w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończone nyplowo, wyposażone w uszczelkę, istnieje wersja pod siłownik OPSA

Okrągłe przepustnice wielopłaszczyznowe ręczne OPWR

Okrągłe przepustnice wielopłaszczyznowe ręczne
Symbol: OPWR[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: regulacja przepływu w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończone nyplowo, istnieje wersja pod siłownik OPWA

Prostokątne przepustnice wielopłaszczyznowe ręczne PPWR

Prostokątne przepustnice wielopłaszczyznowe ręczne
Symbol: PPWR[w]x[h], w - szerokość światła wzdłuż lamel w mm, h - wysokość światła w poprzek lamel w mm
Materiał: korpus i pióra z aluminium, mechanizm z blachy ocynkowanej, prowadnice i kółka z tworzywa sztucznego, gumowa uszczelka
Przeznaczenie: regulacja i odcięcie przepływu w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończone obustronnie kołnierzem, grubość 115mm, istnieje wersja pod siłownik PPWA, pióra wyposażone w uszczelkę

Okrągłe przepustnice / klapy zwrotne OPZ

Przepustnice / klapy zwrotne
Symbol: OPZ[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zapobieganie cofaniu się powietrza w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończenia nyplowe

Prostokątne przepustnice / klapy zwrotne grawitacyjne PPS

Prostokątne przepustnice / klapy zwrotne grawitacyjne
Symbol: PPS[w]x[h], w - szerokość światła wzdłuż lamel w mm, h - wysokość światła w poprzek lamel w mm
Materiał: korpus i pióra z aluminium, prowadnice z tworzywa sztucznego
Przeznaczenie: zapobieganie cofaniu się powietrza w instalacjach transportu czystego powietrza, zamykanie światła kanału wentylacyjnego w przypadku braku przepływu powietrza
Opis: zakończone obustronnie kołnierzem, grubość 115mm

Okrągłe tłumiki akustyczne OTA

Okrągłe tłumiki akustyczne
Symbol: OTA50-[d]-[l], d - średnica w mm, l - długość w mm
Materiał: blacha ocynkowana, izolacja z wełny mineralnej
Przeznaczenie: Tłumienie dźwięku przenoszącego się kanałami wentylacyjnymi
Opis: zakończone nyplowo, grubość wkładu tłumiącego 50mm

Prostokątne tłumiki akustyczne PTA

Prostokątne tłumiki akustyczne
Symbol: PTA[w]x[h]-[l]-[k]x[g], w - szerokość światła w poprzek krawędzi kulis tłumiących w mm, h - wysokość światła wzdłuż krawędzi kulis tłumiących w mm, l - długość w mm, k - ilość kulis tłumiących w sztukach, g - grubość kulist tłumiących w mm
Materiał: blacha ocynkowana, izolacja z wełny mineralnej
Przeznaczenie: Tłumienie dźwięku przenoszącego się kanałami wentylacyjnymi
Opis: zakończone kołnierzowo, grubość kulis tłumiących 100 albo 200mm, kulisy bez (standard) albo z krawędzią napływową (opcja)

Tłumiki elastyczne OTAE

Tłumiki elastyczne
Symbol: OTAE[d]-1000, d - średnica w mm
Materiał: aluminium zbrojone włóknem szklanym z wełną mineralną
Przeznaczenie: tłumienie dźwięku i drgań w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: temperatura transportowanego powietrza od -30 do +140°C, maksymalna prędkość powietrza 30 m/s, maksymalne ciśnienie robocze 2500Pa, standardowa długość po rozciągnięciu 1mb

Okrągłe króćce elastyczne amortyzujące OKE

Okrągłe króćce elastyczne amortyzujące
Symbol: OKE[d], d - średnica w mm
Materiał: taśma z blachy ocynkowanej łączona z PVC
Przeznaczenie: zapobieganie przenoszeniu się drgań w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończenia nyplowe (standard) lub kołnierzowe (opcja), długość przy maksymalnym rozciągnięciu 150mm

Prostokątne króćce elastyczne amortyzujące PKE

Prostokątne króćce elastyczne amortyzujące
Symbol: PKE[a]x[b], a, b - wymiar światła kanału w mm
Materiał: taśma z blachy ocynkowanej łączona z PVC, ramki z blachy ocynkowanej
Przeznaczenie: zapobieganie przenoszeniu się drgań w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończenia kołnierzowe, długość przy maksymalnym rozciągnięciu 150mm (standard) albo 240mm (opcja)

Okrągłe filtry kanałowe wstępne OFKO

Okrągłe filtry kanałowe wstępne
Symbol: OFKO[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana, siatka, mata filtracyjna EU4
Przeznaczenie: wstępna filtracja zaciąganego powietrza w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończenia nyplowe, filtry zamykane na zatrzask i otwierane w bok w celu łatwej wymiany wkładu filtrującego

Prostokątne filtry kanałowe wstępne PFK

Prostokątne filtry kanałowe wstępne
Symbol: PFK[w]x[h], w - szerokość światła od strony wyciągania wkładu w mm, h - wysokość światła od strony zamkniętej w mm
Materiał: blacha ocynkowana, siatka, mata filtracyjna EU4
Przeznaczenie: wstępna filtracja zaciąganego powietrza w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończenia kołnierzowe, filtry zamykane na zatrzask i otwierane w górę w celu łatwej wymiany wkładu filtrującego

Czerpnie / wyrzutnie dachowe OWDC

Czerpnie / wyrzutnie dachowe typ C
Symbol: OWDC[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza poziomy zabezpieczony siatką, zakończenie nyplowe (standard) lub kołnierzowe (opcja)

Czerpnie / wyrzutnie dachowe PWDA

Czerpnie / wyrzutnie dachowe typ A
Symbol: PWDA[a]x[b], a, b - wymiar światła kanału w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza poziomy zabezpieczony siatką, zakończenie kołnierzowe

Czerpnie / wyrzutnie dachowe OWDV

Wyrzutnie dachowe typ V
Symbol: OWDV[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza poziomy zabezpieczony siatką i otoczką z blachy, zakończenie nyplowe

Wywietrzaki cylindryczne OWDB

Wywietrzaki cylindryczne
Symbol: OWDB[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo, wspomaganie wyciągu
Opis: specjalna konstrukcja wspomaga wyciąg powietrza, zakończenie nyplowe lub kołnierzowe w zależności od wielkości

Czerpnie / wyrzutnie dachowe PWDB

Czerpnie / wyrzutnie dachowe typ B
Symbol: PWDB[a]x[b], a, b - wymiar światła kanału w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza poziomy zabezpieczony siatką i lamelami, zakończenie kołnierzowe

Wyrzutnie dachowe OWDD

Wyrzutnie dachowe typ D
Symbol: OWDD[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych wyrzutowych ustawionych pionowo w instalacjach o bardzo dużej prędkości wyrzutu powietrza
Opis: wyrzut powietrza pionowy zabezpieczony siatką, zakończenie mufowe (standard) lub kołnierzowe (opcja)

Okrągłe wyrzutnie dachowe typ OWDE

Okrągłe wyrzutnie dachowe typ E
Symbol: OWDE[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych wyrzutowych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza pionowy zabezpieczony siatką, zakończenie mufowe (standard) lub kołnierzowe (opcja)

Prostokątne wyrzutnie dachowe typ PWDE

Prostokątne wyrzutnie dachowe typ E
Symbol: PWDE[a]x[b], a, b - wymiar światła kanału w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych wyrzutowych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza pionowy zabezpieczony siatką, zakończenie kołnierzowe

Okrągłe wyrzutnie dachowe kolanowe OWDK

Okrągłe wyrzutnie dachowe kolanowe
Symbol: OWDK[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza jednostronny zabezpieczony siatką, zakończenie nyplowe (standard) lub kołnierzowe (opcja)

Prostokątne wyrzutnie dachowe kolanowe PWDK

Prostokątne wyrzutnie dachowe kolanowe
Symbol: PWDK[w]x[h], w - szerokość światła kanału w mm, h - wykrojnik światła kanału (przedłużenie promienia kąta) w mm, 
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza jednostronny zabezpieczony siatką (standard) lub siatką i lamelami (opcja), zakończenie kołnierzowe

Podstawy dachowe OPDB1

Podstawy dachowe typ B1
Symbol: OPDB1-[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie cokołów przed opadami atmosferycznymi, podparcie dla czerpni i wyrzutni dachowych
Opis: dolna szerokość musi być dopasowana cokołu, zakończenie górne nyplowe lub kołnierzowe

Podstawy dachowe OPDB2

Podstawy dachowe typ B2
Symbol: OPDB2-[d] - [l], d - średnica w mm, l - długość przewodu w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie cokołów przed opadami atmosferycznymi, podparcie dla czerpni i wyrzutni dachowych, łączenie instalacji pod dachem z czerpniami / wyrzutniami na dachu
Opis: szerokość musi być dopasowana do cokołu, zakończenie górne nyplowe lub kołnierzowe, standardowa długość przewodu przechodzącego wzdłuż cokołu i dalej przez otwór w dachu 1000mm

Podstawy dachowe PPDA2

Podstawy dachowe typ A2
Symbol: PPDA2-[a]x[b]- [l], a, b - wymiar światła kanału w mm, l - długość kanału w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie cokołów przed opadami atmosferycznymi, podparcie dla czerpni i wyrzutni dachowych, łączenie instalacji pod dachem z czerpniami / wyrzutniami na dachu
Opis: szerokość musi być dopasowana do cokołu, zakończenie górne i dolne kołnierzowe, standardowa długość przewodu przechodzącego wzdłuż cokołu i dalej przez otwór w dachu 1000mm

Cokoły dachowe izolowane PCDI

Cokoły dachowe izolowane
Symbol: PCDI[a]x[b]-[h]-[i]-[s] , a - szerokość wzdłuż spadku dachu w mm, b - szerokość w poprzek spadku dachu w mm, h - wysokość bez spadku w mm, i - grubość izolacji w mm, s - spadek dachu w stopniach
Materiał: blacha ocynkowana, wełna mineralna lub kauczuk
Przeznaczenie: elementy wykańczające otwór w dachu i wsporcze dla podstaw dachowych
Opis: zalecana minimalna wysokość h = 300mm, a szerokość musi być dopasowana do podstawy i większa co najmniej o 150mm od wielkości przewodu podstawy dachowej

Okrągłe przejścia dachowe OPD

Okrągłe przejścia dachowe
Symbol: OPD[d]-[l]-[s] , d - średnica w mm, l - długość w mm, s - spadek dachu w stopniach
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy wykańczające otwór w dachu i łączące czerpnie / wyrzutnie dachowe z resztą instalacji pod dachem
Opis: zalecana minimalna długość l = 500mm ale nie może przekroczyć 1000mm, zakończenia nyplowe lub kołnierzowe

Króćce proste z siatką OKZS

Króćce proste z siatką
Symbol: OKZS[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące rurę przed dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza przewodów wentylacyjnych
Opis: zakończenie nyplowe

Siatki na profilu PSP

Siatki na profilu
Symbol: PSP[a]x[b], a, b - wymiary światła kanału w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące kanał wentylacyjny przed dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza
Opis: zakończenie kołnierzowe

Króćce kątowe z siatką OKZSA

Króćce kątowe z siatką
Symbol: OKZSA[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące rurę przed opadami oraz dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza przewodów wentylacyjnych
Opis: zakończenie nyplowe

Czerpnie / wyrzutnie ścienne OCWS

Czerpnie / wyrzutnie ścienne
Symbol: OCWS[d], d - średnica w mm
Materiał: aluminium
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące rurę przed opadami atmosferycznymi oraz dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza przewodów wentylacyjnych ustawionych poziomo
Opis: zakończenie nyplowe

Prostokątne czerpnie / wyrzutnie ścienne PCWS

Prostokątne czerpnie / wyrzutnie ścienne
Symbol: PCWS[w]x[h], w - szerokość światła wzdłuż lamel w mm, h - wysokość światła w poprzek lamel w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące otwór prostokątny przed opadami atmosferycznymi oraz dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza kanałów wentylacyjnych ustawionych poziomo
Opis: zakończone ramą szerokości 40mm, wnikają w otwór na głębokość ok 62mm, posiadają z tyłu siatkę

Czerpnie / wyrzutnie ścienne OCWSCN

Czerpnie / wyrzutnie ścienne z daszkiem
Symbol: OCWSCN[d], d - średnica w mm
Materiał: stal kwasoodporna
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące rurę przed opadami atmosferycznymi oraz dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza przewodów wentylacyjnych ustawionych poziomo
Opis: zakończenie nyplowe

Anemostaty nawiewne GOZN

Zaworki nawiewne GOZN
Symbol: GOZN[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha malowana proszkowo na biało
Przeznaczenie: elementy końcowe instalacji nawiewnej montowane w pomieszczeniach na suficie
Opis: wyposażone w ramkę montażową do umocowania bezpośrednio w okrągłym przewodzie wentylacyjnym, posiadają pewien zakres regulacji wielkości strumienia powietrza

Anemostaty wywiewne GOZW

Zaworki wywiewne GOZW
Symbol: GOZW[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha malowana proszkowo na biało
Przeznaczenie: elementy początkowe instalacji wyciągowej montowane w pomieszczeniach na suficie
Opis: wyposażone w ramkę montażową do umocowania bezpośrednio w okrągłym przewodzie wentylacyjnym, posiadają pewien zakres regulacji wielkości strumienia powietrza

Anemostaty czterostronne GASNAL

Anemostaty nawiewno/wywiewne GASNAL
Symbol: GASNAL[w], w - rozmiar w mm
Materiał: aluminium malowane na biało
Przeznaczenie: elementy końcowe nawiewno-wywiewne w instalacjach wentylacyjnych montowane w pomieszczeniach na suficie
Opis: do ich instalacji jest wymagana skrzynka rozprężna, anemostaty posiadają wyjmowany środek co ułatwia montaż i konserwację, nawiew/wywiew czterostronny

Anemostaty sufitowe wirowe GAWA

Anemostat wirowy z tłoczonej blachy ocynkowanej malowanej na biało z 36 promieniowo rozmieszczonymi łopatkami i z mocowaniem centralnym.

Rekuperatory THESSLAGREEN

Duża wydajność, zwarta konstrukcja, niskie zużycie energii i cicha praca to najważniejsze wymagania, które musi spełniać system wentylacji domu. Tak właśnie są zaprojektowane centralki z odzyskiem ciepła Thesslagreen.

Klimatyzatory MISTRAL

Klimatyzatory marki Mistral to proste i tanie urządzenia wyróżniające się niezwykłą trwałością i jakością zastosowanych materiałów oraz nowoczesnym wyglądem. Kolejnym ważnym aspektem jest cicha praca. Urządzenia ze względu na harmonijną pracę i niski poziom drgań świetnie sprawują się w mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych, sklepach oraz restauracjach.

Klimatyzatory TCL

Marka klimatyzatorów znanego producenta elektroniki w szczególności telewizorów. Urządzenia charakteryzują się przyjaznym designem, mnóstwem funkcji oraz przystępną ceną.

Klimatyzatory i pompy ciepła HYUNDAI

Znany i ceniony producent RTV, telefonów oraz małego i dużego AGD z Korei posiadający w swojej ofercie także urządzenia typu klimatyzator i pompa ciepła zarówno typu spilt jak i monoblock.

Klimatyzatory i pompy ciepła INNOVA

Urządzenia wyprodukowane i przetestowane specjalnie na potrzeby trudnego i surowego klimatu szwedzkiego doskonale radzą sobie w łagodnych polskich warunkach. Mimo wysokiej jakości cena wciąż pozostaje atrakcyjna wobec produktów innych renomowanych producentów.

Miedź chłodnicza w izolacji

Rury miedziane w izolacji do przesyłu czynników chłodniczych.

Wsporniki do klimatyzatorów RODIGAS

Wsporniki do klimatyzatorów o różnej długości i nośności marki Rodigas

Pompki skroplin ECKERLE

Najwyższej klasy pompki do odprowadzania skroplin z Niemiec