Oferta firmy Eurowent

Rury wentylacyjne spiro OPS

Przewody wentylacyjny spiro
Symbol: OPS[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: transport czystego powietrza
Opis: Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym ze szwem spiralnym zakończone obustronnie mufowo, standardowa długość 3mb/szt

Półelastyczne przewody aluminiowe OFA

Półelastyczne przewody aluminiowe
Symbol: OFA[d], d - średnica w mm
Materiał: aluminium
Przeznaczenie: transport czystego powietrza
Opis: temperatura transportowanego powietrza od -30 do +280°C, maksymalna prędkość powietrza 25 m/s, maksymalne ciśnienie robocze 2000Pa, standardowa długość po rozciągnięciu 3mb

Elastyczne przewody wentylacyjne OFP

Elastyczne przewody wentylacyjne
Symbol: OFP[d], d - średnica w mm
Materiał: kilka warstw aluminium z poliestrem wzmocnionych spiralą z drutu stalowego
Przeznaczenie: transport czystego powietrza z jednoczesnym tłumieniem drgań
Opis: temperatura transportowanego powietrza od -30 do +140°C, maksymalna prędkość powietrza 30 m/s, maksymalne ciśnienie robocze 2500Pa, standardowa długość po rozciągnięciu 10mb

Elastyczne przewody wentylacyjne izolowane OFI

Elastyczne przewody wentylacyjne izolowane
Symbol: OFI[d], d - średnica w mm
Materiał: kilka warstw aluminium z poliestrem wzmocnionych spiralą z drutu stalowego w otulinie z wełny mineralnej grubości 25mm
Przeznaczenie: transport czystego powietrza z jednoczesnym tłumieniem drgań i dźwięku oraz zapobieganie kondensacji wody na przewodzie w wyniku różnicy temperatur między powietrzem otaczającym a transportowanym
Opis: temperatura transportowanego powietrza od -30 do +140°C, maksymalna prędkość powietrza 30 m/s, maksymalne ciśnienie robocze 2000Pa, standardowa długość po rozciągnięciu 10mb

Przewody wentylacyjne z tworzywa z jonami srebra RFA

Elastyczne przewody z jonami srebra
Symbol: RFA[d], d - średnica w mm
Materiał: Polietylen wysokiej gęstości HDPE z domieszką nanocząsteczek srebra
Przeznaczenie: transport czystego powietrza w instalacjach domowych
Opis: Dzięki małej średnicy i elastycznej strukturze znakomicie nadają się do układania wszędzie gdzie brak miejsca na standardowe przewody ocynkowane, zastosowane jony srebra utrudniają rozwój zarazków w instalacji.

System wentylacji rozdzielaczowej

Rozdzielacze wentylacyjne
Rozdzielacze wraz z osprzętem do kładzenia przewodów RFA dla małej wentylacji z rekuperacją w instalacjach gdzie brakuje miejsca na duże przewody z blachy ocynkowanej. Doskonałe rozwiązanie oszczędzające przestrzeń i skracające czas montażu.

System kanałów i kształtek prostokątnych

Kanały i kształtki wentylacyjne prostokątne
Kanały, kolana, trójniki, redukcje i inne kształtki o przekroju prostokątnym lub kołowo-prostokątnym wykonywane na zamówienie wg projektu zgodnie z założeniami normy PN-EN 1505:2001 “Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary” oraz PN-EN 1507:2007 “Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności”. Normy te określają ich zasadnicze wymiary, wytrzymałość, szczelność oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. Standardowo produkowane są z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Możliwe jest również wykonanie z blachy kwasoodpornej oraz alucynku.

Kolana wentylacyjne tłoczone OKT

Kolana wentylacyjne tłoczone
Symbol: OKT[d]-[k]-1, d - średnica w mm, k - kąt w stopniach 90/60/45/30/15
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy zmieniające kierunek przewodów w transporcie czystego powietrza
Opis: zakończone obustronnie nyplowo, standardowy promień skrętu ~0,9xd

Kolana wentylacyjne segmentowe OKS

Kolana wentylacyjne segmentowe
Symbol: OKS[d]-[k]-1, d - średnica w mm, k - kąt w stopniach 90/60/45/30/15
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy zmieniające kierunek przewodów w transporcie czystego powietrza
Opis: zbudowane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim, zakończone obustronnie nyplowo, standardowy promień skrętu ~0,9xd

Redukcje wentylacyjne symetryczne tłoczone ORT

Redukcje wentylacyjne symetryczne tłoczone
Symbol: ORT[d1]-[d2], d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotu w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy do zmiany średnicy przewodów w transporcie czystego powietrza
Opis: zwężenie symetryczne, wlot i wylot nyplowe

Redukcje wentylacyjne symetryczne segmentowe ORS

Redukcje wentylacyjne symetryczne segmentowe
Symbol: ORS[d1]-[d2], d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotu w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy do zmiany średnicy przewodów w transporcie czystego powietrza
Opis: zbudowane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim, zwężenie symetryczne, wlot i wylot nyplowe

Redukcje wentylacyjne asymetryczne segmentowe ORSA

Redukcje wentylacyjne asymetryczne segmentowe
Symbol: ORSA[d1]-[d2], d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotu w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy do zmiany średnicy przewodów w transporcie czystego powietrza
Opis: zbudowane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim, zwężenie asymetryczne, wlot i wylot nyplowe

Trójniki wentylacyjne proste OTT

Trójniki wentylacyjne proste
Symbol: OTT[d1]-[d2]-[d3]-90, d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotu w mm, d3 - średnica odejścia w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy rozdzielające strumień powietrza w transporcie czystego powietrza
Opis: składają się z kanału przelotowego i odejścia, odejście tłoczone, z siodła lub palone, odejście w stosunku do przelotu pod kątem 90 stopni, wszystkie wyjścia nyplowe

Trójniki wentylacyjne z przepustnicą OPTR

Trójniki wentylacyjne z przepustnicą
Symbol: OPTR[d], d - średnica przyłączy w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy rozdzielające strumień powietrza w transporcie czystego powietrza z funkcją przełączania prawo/lewo
Opis: składają się z kanału przelotowego i odejścia, odejście tłoczone, z siodła lub palone, odejście w stosunku do przelotu pod kątem 90 stopni, wszystkie wyjścia nyplowe

Trójniki wentylacyjne kątowe OTT45

Trójniki wentylacyjne kątowe
Symbol: OTT[d1]-[d2]-[d3]-45, d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotu w mm, d3 - średnica odejścia w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy rozdzielające strumień powietrza w transporcie czystego powietrza
Opis: składają się z kanału przelotowego i odejścia, odejście tłoczone, z siodła lub palone, odejście w stosunku do przelotu pod kątem 45 stopni, wszystkie wyjścia nyplowe

Trójniki wentylacyjne orłowe OTO

Trójniki wentylacyjne orłowe
Symbol: OTO[d1]-[d2]-90, d1 - średnica wlotu w mm, d2 - średnica wylotów w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy rozdzielające strumień powietrza w transporcie czystego powietrza
Opis: bez kanały przelotowego za to z dwoma odejściami, kąt między odejściami 90 stopni, wszystkie wyjścia nyplowe

Siodła wentylacyjne proste tłoczone OST

Siodła wentylacyjne proste
Symbol: OST[d1]-[d2]-90, d1 - średnica przewodu w mm, d2 - średnica odejścia w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy łączące powierzchnię boczną rury ze światłem innej rury
Opis: zakończenie nyplowe, wymagają wykonania otworu w istniejącym przewodzie

Sztucery wentylacyjne proste OS

Sztucery wentylacyjne proste
Symbol: OS[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy łączące powierzchnię płaską np. boku kanału prostokątnego ze światłem rury
Opis: odejście od powierzchni płaskiej pod kątem prostym, zakończenie nyplowe/odgięcie ~10 mm

Zaślepki przewodów wentylacyjnych OZM

Zaślepki przewodów wentylacyjnych
Symbol: OZM[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: służą do zamknięcia przewodów do transportu czystego powietrza
Opis: do zaślepiania rur i elementów zakończonych mufowo

Zaślepki kształtek wentylacyjnych OZF

Zaślepki kształtek wentylacyjnych
Symbol: OZF[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: służą do zamknięcia kształtek do transportu czystego powietrza
Opis: do zaślepiania kształtek i elementów zakończonych nyplowo

Nyple wentylacyjne ON

Nyple wentylacyjne
Symbol: ON[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy złączne do przewodów i elementów zakończonych mufowo w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: wchodzą w środek przewodu, zakończone nyplowo

Mufy wentylacyjne OM

Mufy wentylacyjne
Symbol: OM[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy złączne do kształtek i elementów zakończonych nyplowo w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: mają wymiar przewodu i wchodzą na kształtkę, zakończone mufowo

Obejmy z gumą do podwieszania przewodów wentylacyjnych APOU

Okrągłe obejmy z gumą do podwieszania przewodów wentylacyjnych
Symbol: APOU[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana, guma
Przeznaczenie: podwieszanie przewodów wentylacyjnych
Opis: obejma do rozmiaru 400mm posiada dwugwint M8/M10 pod pręt gwintowany, guma zapobiega przenoszeniu drgań

Okrągłe przepustnice regulacyjne ręczne OPRR

Okrągłe przepustnice regulacyjne ręczne
Symbol: OPRR[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: regulacja przepływu w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończone nyplowo, istnieje wersja pod siłownik OPRA

Prostokątne przepustnice jednopłaszczyznowe ręczne PPJR

Prostokątne przepustnice jednopłaszczyznowe ręczne
Symbol: PPJR[w]x[h], w - szerokość światła wzdłuż lameli w mm, h - wysokość światła w poprzek lameli w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: regulacja i odcięcie przepływu w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończone obustronnie kołnierzem, istnieje wersja pod siłownik PPJA

Przepustnice zamykające szczelne ręczne OPSR

Przepustnice zamykające szczelne ręczne
Symbol: OPSR[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: regulacja i odcięcie przepływu w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończone nyplowo, wyposażone w uszczelkę, istnieje wersja pod siłownik OPSA

Okrągłe przepustnice wielopłaszczyznowe ręczne OPWR

Okrągłe przepustnice wielopłaszczyznowe ręczne
Symbol: OPWR[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: regulacja przepływu w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończone nyplowo, istnieje wersja pod siłownik OPWA

Prostokątne przepustnice wielopłaszczyznowe ręczne PPWR

Prostokątne przepustnice wielopłaszczyznowe ręczne
Symbol: PPWR[w]x[h], w - szerokość światła wzdłuż lamel w mm, h - wysokość światła w poprzek lamel w mm
Materiał: korpus i pióra z aluminium, mechanizm z blachy ocynkowanej, prowadnice i kółka z tworzywa sztucznego, gumowa uszczelka
Przeznaczenie: regulacja i odcięcie przepływu w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończone obustronnie kołnierzem, grubość 115mm, istnieje wersja pod siłownik PPWA, pióra wyposażone w uszczelkę

Okrągłe przepustnice / klapy zwrotne OPZ

Przepustnice / klapy zwrotne
Symbol: OPZ[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zapobieganie cofaniu się powietrza w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończenia nyplowe

Prostokątne przepustnice samoczynne grawitacyjne kanałowe PPS

Prostokątne przepustnice / klapy zwrotne grawitacyjne kanałowe
Symbol: PPS[w]x[h], w - szerokość światła wzdłuż lamel w mm, h - wysokość światła w poprzek lamel w mm
Materiał: korpus i pióra z aluminium, prowadnice z tworzywa sztucznego
Przeznaczenie: zapobieganie cofaniu się powietrza w instalacjach transportu czystego powietrza, zamykanie światła kanału wentylacyjnego w przypadku braku przepływu powietrza
Opis: zakończone obustronnie kołnierzem, grubość 115mm

Prostokątne przepustnice samoczynne grawitacyjne ścienne PSW

Prostokątne przepustnice / klapy zwrotne grawitacyjne ścienne
Symbol: PSW[w]x[h], w - szerokość światła otworu montażowego wzdłuż lamel w mm, h - wysokość światła otworu montażowego w poprzek lamel w mm
Materiał: rama z blachy ocynkowanej, pióra z aluminium, prowadnice z tworzywa sztucznego
Przeznaczenie: zapobieganie cofaniu się powietrza w instalacjach wyrzutu czystego powietrza, zamykanie światła otworu wentylacyjnego w przypadku braku przepływu powietrza
Opis: rama szerokości 40mm, przepustnica wnika około 62mm wgłąb otworu montażowego

Okrągłe tłumiki akustyczne OTA

Okrągłe tłumiki akustyczne
Symbol: OTA50-[d]-[l], d - średnica w mm, l - długość w mm
Materiał: blacha ocynkowana, izolacja z wełny mineralnej
Przeznaczenie: Tłumienie dźwięku przenoszącego się kanałami wentylacyjnymi
Opis: zakończone nyplowo, grubość wkładu tłumiącego 50mm

Prostokątne tłumiki akustyczne PTA

Prostokątne tłumiki akustyczne
Symbol: PTA[w]x[h]-[l]-[k]x[g], w - szerokość światła w poprzek krawędzi kulis tłumiących w mm, h - wysokość światła wzdłuż krawędzi kulis tłumiących w mm, l - długość w mm, k - ilość kulis tłumiących w sztukach, g - grubość kulist tłumiących w mm
Materiał: blacha ocynkowana, izolacja z wełny mineralnej
Przeznaczenie: Tłumienie dźwięku przenoszącego się kanałami wentylacyjnymi
Opis: zakończone kołnierzowo, grubość kulis tłumiących 100 albo 200mm, kulisy bez (standard) albo z krawędzią napływową (opcja)

Tłumiki elastyczne OTAE

Tłumiki elastyczne
Symbol: OTAE[d]-1000, d - średnica w mm
Materiał: aluminium zbrojone włóknem szklanym z wełną mineralną
Przeznaczenie: tłumienie dźwięku i drgań w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: temperatura transportowanego powietrza od -30 do +140°C, maksymalna prędkość powietrza 30 m/s, maksymalne ciśnienie robocze 2500Pa, standardowa długość po rozciągnięciu 1mb

Okrągłe króćce elastyczne amortyzujące OKE

Okrągłe króćce elastyczne amortyzujące
Symbol: OKE[d], d - średnica w mm
Materiał: taśma z blachy ocynkowanej łączona z PVC
Przeznaczenie: zapobieganie przenoszeniu się drgań w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończenia nyplowe (standard) lub kołnierzowe (opcja), długość przy maksymalnym rozciągnięciu 150mm

Prostokątne króćce elastyczne amortyzujące PKE

Prostokątne króćce elastyczne amortyzujące
Symbol: PKE[a]x[b], a, b - wymiar światła kanału w mm
Materiał: taśma z blachy ocynkowanej łączona z PVC, ramki z blachy ocynkowanej
Przeznaczenie: zapobieganie przenoszeniu się drgań w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończenia kołnierzowe, długość przy maksymalnym rozciągnięciu 150mm (standard) albo 240mm (opcja)

Okrągłe filtry kanałowe wstępne OFKO

Okrągłe filtry kanałowe wstępne
Symbol: OFKO[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana, siatka, mata filtracyjna EU4
Przeznaczenie: wstępna filtracja zaciąganego powietrza w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończenia nyplowe, filtry zamykane na zatrzask i otwierane w bok w celu łatwej wymiany wkładu filtrującego

Prostokątne filtry kanałowe wstępne PFK

Prostokątne filtry kanałowe wstępne
Symbol: PFK[w]x[h], w - szerokość światła od strony wyciągania wkładu w mm, h - wysokość światła od strony zamkniętej w mm
Materiał: blacha ocynkowana, siatka, mata filtracyjna EU4
Przeznaczenie: wstępna filtracja zaciąganego powietrza w instalacjach transportu czystego powietrza
Opis: zakończenia kołnierzowe, filtry zamykane na zatrzask i otwierane w górę w celu łatwej wymiany wkładu filtrującego

Czerpnie / wyrzutnie dachowe OWDC

Czerpnie / wyrzutnie dachowe typ C
Symbol: OWDC[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza poziomy zabezpieczony siatką, zakończenie nyplowe (standard) lub kołnierzowe (opcja)

Czerpnie / wyrzutnie dachowe PWDA

Czerpnie / wyrzutnie dachowe typ A
Symbol: PWDA[a]x[b], a, b - wymiar światła kanału w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza poziomy zabezpieczony siatką, zakończenie kołnierzowe

Czerpnie / wyrzutnie dachowe OWDV

Wyrzutnie dachowe typ V
Symbol: OWDV[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza poziomy zabezpieczony siatką i otoczką z blachy, zakończenie nyplowe

Wywietrzaki cylindryczne OWDB

Wywietrzaki cylindryczne
Symbol: OWDB[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo, wspomaganie wyciągu
Opis: specjalna konstrukcja wspomaga wyciąg powietrza, zakończenie nyplowe lub kołnierzowe w zależności od wielkości

Czerpnie / wyrzutnie dachowe PWDB

Czerpnie / wyrzutnie dachowe typ B
Symbol: PWDB[a]x[b], a, b - wymiar światła kanału w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza poziomy zabezpieczony siatką i lamelami, zakończenie kołnierzowe

Wyrzutnie dachowe OWDD

Wyrzutnie dachowe typ D
Symbol: OWDD[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych wyrzutowych ustawionych pionowo w instalacjach o bardzo dużej prędkości wyrzutu powietrza
Opis: wyrzut powietrza pionowy zabezpieczony siatką, zakończenie mufowe (standard) lub kołnierzowe (opcja)

Okrągłe wyrzutnie dachowe typ OWDE

Okrągłe wyrzutnie dachowe typ E
Symbol: OWDE[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych wyrzutowych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza pionowy zabezpieczony siatką, zakończenie mufowe (standard) lub kołnierzowe (opcja)

Prostokątne wyrzutnie dachowe typ PWDE

Prostokątne wyrzutnie dachowe typ E
Symbol: PWDE[a]x[b], a, b - wymiar światła kanału w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych wyrzutowych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza pionowy zabezpieczony siatką, zakończenie kołnierzowe

Okrągłe wyrzutnie dachowe kolanowe OWDK

Okrągłe wyrzutnie dachowe kolanowe
Symbol: OWDK[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza jednostronny zabezpieczony siatką, zakończenie nyplowe (standard) lub kołnierzowe (opcja)

Prostokątne wyrzutnie dachowe kolanowe PWDK

Prostokątne wyrzutnie dachowe kolanowe
Symbol: PWDK[w]x[h], w - szerokość światła kanału w mm, h - wykrojnik światła kanału (przedłużenie promienia kąta) w mm, 
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi kanałów wentylacyjnych ustawionych pionowo
Opis: wyrzut powietrza jednostronny zabezpieczony siatką (standard) lub siatką i lamelami (opcja), zakończenie kołnierzowe

Podstawy dachowe OPDB1

Podstawy dachowe typ B1
Symbol: OPDB1-[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie cokołów przed opadami atmosferycznymi, podparcie dla czerpni i wyrzutni dachowych
Opis: dolna szerokość musi być dopasowana cokołu, zakończenie górne nyplowe lub kołnierzowe

Podstawy dachowe OPDB2

Podstawy dachowe typ B2
Symbol: OPDB2-[d] - [l], d - średnica w mm, l - długość przewodu w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie cokołów przed opadami atmosferycznymi, podparcie dla czerpni i wyrzutni dachowych, łączenie instalacji pod dachem z czerpniami / wyrzutniami na dachu
Opis: szerokość musi być dopasowana do cokołu, zakończenie górne nyplowe lub kołnierzowe, standardowa długość przewodu przechodzącego wzdłuż cokołu i dalej przez otwór w dachu 1000mm

Podstawy dachowe PPDA2

Podstawy dachowe typ A2
Symbol: PPDA2-[a]x[b]- [l], a, b - wymiar światła kanału w mm, l - długość kanału w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: zabezpieczenie cokołów przed opadami atmosferycznymi, podparcie dla czerpni i wyrzutni dachowych, łączenie instalacji pod dachem z czerpniami / wyrzutniami na dachu
Opis: szerokość musi być dopasowana do cokołu, zakończenie górne i dolne kołnierzowe, standardowa długość przewodu przechodzącego wzdłuż cokołu i dalej przez otwór w dachu 1000mm

Cokoły dachowe izolowane PCDI

Cokoły dachowe izolowane
Symbol: PCDI[a]x[b]-[h]-[i]-[s] , a - szerokość wzdłuż spadku dachu w mm, b - szerokość w poprzek spadku dachu w mm, h - wysokość bez spadku w mm, i - grubość izolacji w mm, s - spadek dachu w stopniach
Materiał: blacha ocynkowana, wełna mineralna lub kauczuk
Przeznaczenie: elementy wykańczające otwór w dachu i wsporcze dla podstaw dachowych
Opis: zalecana minimalna wysokość h = 300mm, a szerokość musi być dopasowana do podstawy i większa co najmniej o 150mm od wielkości przewodu podstawy dachowej

Okrągłe przejścia dachowe OPD

Okrągłe przejścia dachowe
Symbol: OPD[d]-[l]-[s] , d - średnica w mm, l - długość w mm, s - spadek dachu w stopniach
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy wykańczające otwór w dachu i łączące czerpnie / wyrzutnie dachowe z resztą instalacji pod dachem
Opis: zalecana minimalna długość l = 500mm ale nie może przekroczyć 1000mm, zakończenia nyplowe lub kołnierzowe

Króćce proste z siatką OKZS

Króćce proste z siatką
Symbol: OKZS[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące rurę przed dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza przewodów wentylacyjnych
Opis: zakończenie nyplowe

Siatki na profilu PSP

Siatki na profilu
Symbol: PSP[a]x[b], a, b - wymiary światła kanału w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące kanał wentylacyjny przed dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza
Opis: zakończenie kołnierzowe

Króćce kątowe z siatką OKZSA

Króćce kątowe z siatką
Symbol: OKZSA[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące rurę przed opadami oraz dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza przewodów wentylacyjnych
Opis: zakończenie nyplowe

Czerpnie / wyrzutnie ścienne OCWS

Czerpnie / wyrzutnie ścienne
Symbol: OCWS[d], d - średnica w mm
Materiał: aluminium
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące rurę przed opadami atmosferycznymi oraz dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza przewodów wentylacyjnych ustawionych poziomo
Opis: zakończenie nyplowe

Prostokątne czerpnie / wyrzutnie ścienne PCWS

Prostokątne czerpnie / wyrzutnie ścienne
Symbol: PCWS[w]x[h], w - szerokość światła wzdłuż lamel w mm, h - wysokość światła w poprzek lamel w mm
Materiał: blacha ocynkowana
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące otwór prostokątny przed opadami atmosferycznymi oraz dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza kanałów wentylacyjnych ustawionych poziomo
Opis: zakończone ramą szerokości 40mm, wnikają w otwór na głębokość ok 62mm, posiadają z tyłu siatkę

Czerpnie / wyrzutnie ścienne OCWSCN

Czerpnie / wyrzutnie ścienne z daszkiem
Symbol: OCWSCN[d], d - średnica w mm
Materiał: stal kwasoodporna
Przeznaczenie: elementy końcowe chroniące rurę przed opadami atmosferycznymi oraz dostaniem się większych elementów i zwierząt do wnętrza przewodów wentylacyjnych ustawionych poziomo
Opis: zakończenie nyplowe

Anemostaty nawiewne GOZN

Zaworki nawiewne GOZN
Symbol: GOZN[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha malowana proszkowo na biało
Przeznaczenie: elementy końcowe instalacji nawiewnej montowane w pomieszczeniach na suficie
Opis: wyposażone w ramkę montażową do umocowania bezpośrednio w okrągłym przewodzie wentylacyjnym, posiadają pewien zakres regulacji wielkości strumienia powietrza

Anemostaty wywiewne GOZW

Zaworki wywiewne GOZW
Symbol: GOZW[d], d - średnica w mm
Materiał: blacha malowana proszkowo na biało
Przeznaczenie: elementy początkowe instalacji wyciągowej montowane w pomieszczeniach na suficie
Opis: wyposażone w ramkę montażową do umocowania bezpośrednio w okrągłym przewodzie wentylacyjnym, posiadają pewien zakres regulacji wielkości strumienia powietrza

Anemostaty czterostronne GASNAL

Anemostaty nawiewno / wywiewne GASNAL
Symbol: GASNAL[w], w - rozmiar w mm
Materiał: aluminium malowane na biało
Przeznaczenie: elementy końcowe nawiewno-wywiewne w instalacjach wentylacyjnych montowane w pomieszczeniach na suficie
Opis: do ich instalacji jest wymagana skrzynka rozprężna, anemostaty posiadają wyjmowany środek co ułatwia montaż i konserwację, nawiew/wywiew czterostronny

Nawiewniki sufitowe z przepustnicą GOAP

Nawiewniki / wywiewniki sufitowe z przepustnicą GOAP
Symbol: GOAP[d], d - średnica w mm
Materiał: tłoczone aluminium malowane na biało, przepustnica z tworzywa sztucznego
Przeznaczenie: elementy końcowe instalacji nawiewnej lub wyciągowej montowane w pomieszczeniach na suficie
Opis: mocowane do poprzeczki, wyposażone w przepustnicę

Anemostaty sufitowe wirowe GAWA

Anemostaty wirowe tłoczone GAWA
Symbol: GAWA[w], w - rozmiar w mm
Materiał: blacha ocynkowana malowana na biało
Przeznaczenie:elementy końcowe w instalacjach wentylacyjnych do równomiernego rozprowadzenia powietrza nawiewanego
Opis: montaż centralny do skrzynki rozprężnej z poprzeczką

Anemostaty sufitowe wirowe GAWB

Anemostaty wirowe tłoczone GAWB
Symbol: GAWB[w], w - rozmiar w mm
Materiał: blacha ocynkowana malowana na biało
Przeznaczenie:elementy końcowe w instalacjach wentylacyjnych do równomiernego rozprowadzenia powietrza nawiewanego
Opis: montaż centralny do skrzynki rozprężnej z poprzeczką

Anemostaty sufitowe wirowe GAWC

Anemostaty wirowe tłoczone GAWC
Symbol: GAWC[w]-[s], w - rozmiar w mm, s - ilość szczelin
Materiał: blacha ocynkowana malowana na biało, kierownice nawiewu wykonane z tworzywa sztucznego
Przeznaczenie:elementy końcowe w instalacjach wentylacyjnych zarówno nawiewnych jak i wywiewnych
Opis: montaż centralny do skrzynki rozprężnej z poprzeczką, możliwość uzyskania do 30 wymian powietrza

Kurtyny powietrzne Sonniger GUARD

Kurtyny powietrzne elektryczne, wodne i zimne Sonniger GUARD
Urządzenia o znakomitym stosunku ceny do jakości z możliwością  dokupienia różnych akcesorii. 

Nagrzewnice wodne Sonniger HEATER

Nagrzewnice wodne podwieszane Sonniger HEATER
Urządzenia w których zastosowano wysokowydajny wentylator z wbudowaną trójstopniową regulacją obrotów, co w połączeniu z wysokiej jakości wymiennikiem wodnym daje szeroki i optymalny zakres parametrów. 

Nagrzewnice gazowe Sonniger RAPID

Nagrzewnice gazowe podwieszane Sonniger RAPID
Proste i ergonomiczne urządzenia grzewcze wykonane z najwyższej jakości stali, ich konstrukcja i budowa pozwalają na ograniczenie strat ciepła przez obudowę do 0% przy jednoczesnej pracy i wydajności na poziomie 97%.

Klimatyzatory GE APPLIANCES

Klimatyzatory ścienne GE APPLIANCES Future i Prime+
Najwyższej jakości urządzenia firmy General Electric Company której korzenie sięgają 1970 roku. 

Klimatyzatory i pompy ciepła HYUNDAI

Klimatyzatory Hyundai Revolution, Elegance Black, Smart Easy PRO, Elite White, Elite Silver, Rapid oraz pmpy typu split i monoblock
Znany i ceniony producent RTV, telefonów oraz małego i dużego AGD z Korei posiadający w swojej ofercie także urządzenia typu klimatyzator i pompa ciepła zarówno typu spilt jak i monoblock.

Klimatyzatory i pompy ciepła INNOVA

Klimatyzatory Innova Racker, Solid, Konsola, Classic, Titanium, Platinum oraz pompy ciepła typu split lub monoblock
Urządzenia wyprodukowane i przetestowane specjalnie na potrzeby trudnego i surowego klimatu szwedzkiego doskonale radzą sobie w łagodnych polskich warunkach. Mimo wysokiej jakości cena wciąż pozostaje atrakcyjna wobec produktów innych renomowanych producentów.

Klimatyzatory MISTRAL

Klimatyzatory Mistral T-Pro
Klimatyzatory marki Mistral to proste i tanie urządzenia wyróżniające się niezwykłą trwałością i jakością zastosowanych materiałów oraz nowoczesnym wyglądem. Kolejnym ważnym aspektem jest cicha praca. Urządzenia ze względu na harmonijną pracę i niski poziom drgań świetnie sprawują się w mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych, sklepach oraz restauracjach.

Klimatyzatory TCL

Klimatyzatory TCL Ocarina
Marka klimatyzatorów znanego producenta elektroniki w szczególności telewizorów. Urządzenia charakteryzują się przyjaznym designem, mnóstwem funkcji oraz przystępną ceną.

Miedź chłodnicza w izolacji

Miedź chłodnicza izolowana w kręgu 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8"
Rury miedziane w izolacji do przesyłu czynników chłodniczych.
- odporność na dyfuzję pary wodnej μ = 6100,
- przewodność cieplna 40°C: λ ≤ 0,038 W/m°K,
- gęstość materiału izolacyjnego: 33,3 kg/m³,
- klasa odporności ogniowej 1 wg D.M. 26/06/1984 zmienionej normą D.M. 03/09/2001,
- nie zawierają chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC),
- znakowane co jeden metr

Wsporniki do klimatyzatorów RODIGAS

Wsporniki z poprzeczką do klimatyzatorów RODIGAS MS253, MS257, MS258, MS450
Wsporniki do klimatyzatorów o różnej długości i nośności marki Rodigas

Pompki skroplin ECKERLE

Pompki skroplin Eckerle PUMPKIN10
Najwyższej klasy pompki do odprowadzania skroplin z Niemiec

Środki do czyszczenia klimatyzatorów SMART CleanAir

Innowacyjne preparaty zawierające aktywne formy srebra przeznaczone do mycia i czyszczenia klimatyzatorów, urządzeń chłodniczych oraz ciągów wentylacyjnych.

SMART CleanAir+
Płyn o silnym działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym zawierający aktywne formy srebra.
Zastosowanie: Filtry powietrza, kanały wentylacyjne, tacki ociekowe, lamele, skraplacze, wymienniki ciepła, jednostki zewnętrzne, urządzenia chłodnicze, przemysłowe ciągi, wentylacje gastronomiczne, okapy kuchenne, parowniki, pompy ciepła

SMART CleanAir Concentrate
Skoncentrowany płyn do czyszczenia oraz zabezpieczania klimatyzacji i ciągów wentylacyjnych zawierający aktywne formy srebra. Do użytku profesjonalnego.
Zastosowanie: Filtry powietrza, kanały wentylacyjne, tacki ociekowe, lamele, skraplacze, wymienniki ciepła, jednostki zewnętrzne, urządzenia chłodnicze, przemysłowe ciągi, wentylacje gastronomiczne, okapy kuchenne, parowniki, pompy ciepła

SMART CleanAir
Preparat do czyszczenia klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych
Zastosowanie: Filtry powietrza, kanały wentylacyjne, tacki ociekowe, lamele, skraplacze, wymienniki ciepła, jednostki zewnętrzne, urządzenia chłodnicze, przemysłowe ciągi, wentylacje gastronomiczne, okapy kuchenne, parowniki, pompy ciepła

SMART CleanAir Active
Płyn przeznaczony do mycia i czyszczenia klimatyzatorów o trudnych do usunięcia zabrudzeniach zawierający aktywne formy srebra.
Zastosowanie: Jednostki zewnętrzne, urządzenia chłodnicze, przemysłowe ciągi, wentylacje gastronomiczne, okapy kuchenne, parowniki, pompy ciepła