Siemens

 • Regulatory pogodowe do węzłów ciepłowniczych, układów kotłowych i stref grzewczych
  • Regulatory ciepłownicze i stref grzewczych
  • System standardowy z magistralą LPB (regulatory RVD.., RVA..)
 • Regulatory układów HVAC
  • Synco™ 100 – wentylacja, strefy grzewcze
  • Synco™ 200 – wentylacja, klimatyzacja, strefy grzewcze (148 aplikacji standardowych)
 • Termostaty i regulatory pomieszczeniowe
  • Termostaty bez wyświetlacza
  • Regulatory z wyświetlaczem
  • Regulatory z programowaniem czasowym
  • Regulatory z programowaniem czasowym i adaptacyjnym algorytmem regulacji
  • Regulatory pomieszczeniowe do instalacji VAV i CAV
  • Regulatory pomieszczeniowe uniwersalne
  • Regulator jakości powietrza
  • Regulatory pomieszczeniowe z komunikacją
  • Regulatory jakości powietrza z komunikacją
 • Czujniki, zadajniki, termostaty i inne urządzenia regulacyjno-pomiarowe
  • Pomieszczeniowe czujniki temperatury
  • Czujniki temperatury zewnętrznej
  • Zanurzeniowe czujniki temperatury
  • Przylgowe czujniki temperatury
  • Kanałowe czujniki temperatury
  • Kablowe czujniki temperatury
  • Czujniki temperatury spalin
  • Pomieszczeniowe czujniki temperatury i wilgotności
  • Kanałowe czujniki temperatury i wilgotności
  • Pomieszczeniowe czujniki stężenia pyłów zawieszonych
  • Kanałowe czujniki stężenia pyłów zawieszonych
  • Pomieszczeniowe czujniki jakości powietrza
  • Kanałowe czujniki jakości powietrza
  • Wielofunkcyjne czujniki pomieszczeniowe
  • Czujniki aktywne / pasywne
  • Kanałowe urządzenie przeciwzamarzaniowe
  • Czujniki ciśnienia do cieczy i gazów
  • Czujniki różnicy ciśnienia do cieczy i gazów
  • Czujniki do powietrza i gazów nieagresywnych
  • Czujniki do powietrza i gazów nieagresywnych z komunikacją Modbus
  • Czujniki nasłonecznienia
  • Czujniki prędkości przepływu powietrza
  • Pomieszczeniowe zadajniki temperatury
  • Sygnalizatory różnicy ciśnienia
  • Detektory przepływu
  • Higrostaty
  • Sygnalizatory kondensacji
  • Termostaty regulacyjne z kasowaniem ręcznym
  • Termostaty ograniczające
  • Termostaty przylgowe
  • Termostaty przeciwzamarzaniowe
  • Termostaty kanałowe i zanurzeniowe
 • Zawory regulacyjne liniowe przelotowe
 • Zawory regulacyjne liniowe trójdrogowe
 • Siłowniki do zaworów liniowych
  • Siłowniki elektromechaniczne
  • Siłowniki elektrohydrauliczne
 • Zawory regulacyjne obrotowe i klapy odcinające
 • Siłowniki do zaworów regulacyjnych obrotowych i klap odcinających
 • Zawory regulacyjne kulowe
 • Siłowniki do zaworów regulacyjnych kulowych
 • Zawory regulacyjne strefowe
 • Siłowniki do zaworów regulacyjnych strefowych
 • Zawory grzejnikowe i siłowniki
 • Zawory PICV równoważąco-regulacyjne
 • Siłowniki do zaworów PICV równoważąco-regulacyjnych
 • Zawory inteligentne
 • Regulatory bezpośredniego działania różnicy ciśnienia i różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu
 • Zawory magnetyczne do zastosowań specjalnych
 • Zawory magnetyczne do zastosowań chłodniczych
 • Siłowniki do przepustnic powietrza
 • Przekształtniki sygnału, zawory prądowe i transformatory
 • Przemienniki częstotliwości
 • Liczniki ultradźwiękowe pomiaru ciepła i chłodu
 • Liczniki mechaniczne pomiaru ciepła i chłodu
 • Wodomierze
 • Podzielniki kosztów ogrzewania
 • Systemy zdalnego odczytu