Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

Rury i kształtki wentylacyjne okrągłe z blachy ocynkowanej

Rury wentylacyjne sztywne z blachy ocynkowanej

Kolana wentylacyjne z blachy ocynkowanej

 • kolano tłoczone 90st, 45st
 • kolano segmentowe 90st, 45st
 • kolano tłoczone z uszczelką 90st, 45st
 • kolano segmentowe z uszczelką 90st, 45st

Trójniki wentylacyjne z blachy ocynkowanej

 • trójnik 90 stopni
 • trójnik 45 stopni
 • trójnik orłowy (typu „Y”)
 • trójnik 90 stopni z uszczelką
 • trójnik 45 stopni z uszczelką
 • trójnik orłowy z uszczelką (typu „Y” z uszczelką)

Redukcje wentylacyjne z blachy ocynkowanej

 • redukcja tłoczona
 • redukcja segmentowa
 • redukcja asymetryczna
 • redukcja tłoczona z uszczelką
 • redukcja segmentowa z uszczelką
 • redukcja asymetryczna z uszczelką

Złączki wentylacyjne z blachy ocynkowanej

 • nypel (złączka do rur)
 • mufa (złączka do kształtek)
 • nypel z uszczelką (złączka do rur z uszczelką)

Zaślepki wentylacyjne z blachy ocynkowanej

 • zaślepka do rury (dekiel do rury)
 • zaślepka do ksztłatki (dekiel do kształtki)

Króćce wentylacyjne z siatką z blachy ocynkowanej

 • króće z siatką proste (90st)
 • króćce z siatką skośne (45st)

Sztucery i siodła

 • sztucer okrągły prosty na kanał prostokątny
 • siodło okrągłe proste na rurę wentylacyjną

Kanały i kształtki wentylacyjne prostokątne z blachy ocynkowanej

Prostki wentylacyjne

 • kanał wentylacyjny prostokątny

Kształtki wentylacyjne prostokątne

 • kolano wentylacyjne prostokątne
 • trójnik wentylacyjny prostokątny
 • redukcja wentylacyjna prostokątna
 • dyfuzor wentylacyjny prostokątny
 • zaślepka wentylacyjna prostokątna

Wentylacyjne przewody elastyczne i przewody elastyczne izolowane

Przewody elastyczne nieizolowane

 • półelastyczny przewód aluminiowy
 • elastyczny przewód aluminiowo-poliestrowy

Przewody elastyczne izolowane

 • elastyczny przewód aluminiowo-poliestrowy izolowany
 • elastyczny przewód aluminiowo-poliestrowy izolowany paroszczelny

Przewody, rozdzielacze i skrzynki rozprężne dla instalacji rekuperacji domowej

Przepustnice wentylacyjne kanałowe i ścienne

Przepustnice wentylacyjne okrągłe

 • okrągła przepustnica regulacyjna ręczna
 • okrągła przepustnica regulacyjna ręczna z uszczelkami
 • okrągła przepustnica odcinająca szczelna z uszczelkami
 • okrągła przepustnica odcinająca szczelna pod siłownik
 • wielopłaszczyznowa przepustnica odcinająca ręczna do przewodów okrągłych
 • wielopłaszczyznowa przepustnica odcinająca pod siłownik do przewodów okrągłych
 • okrągła przepustnica jednokierunkowa (okrągła klapa zwrotna)

Przepustnice wentylacyjne prostokątne

 • przepustnica jednopłaszczyznowa kanałowa ręczna
 • przepustnica jednopłaszczyznowa kanałowa pod siłownik
 • przepustnica wielopłaszczyznowa kanałowa ręczna
 • przepustnica wielopłaszczyznowa kanałowa pod siłownik
 • przepustnica kanałowa jednokierunkowa grawitacyjna (prostokątna klapa zwrotna)

Tłumiki akustyczne wentylacyjne

Tłumiki wentylacyjne okrągłe

 • tłumiki wentylacyjne sztywne
 • tłumiki wentylacyjne elastyczne

Tłumiki wentylacyjne prostokątne

Filtry wentylacyjne

Czerpnie i wyrzutnie ścienne

Czerpnie i wyrzutnie dachowe

Podstawy i cokoły wentylacyjne dachowe

Kratki wentylacyjne

Anemostaty i nawiewniki wentylacyjne

Wentylacyjne klapy przeciwpożarowe

Regulatory stałego przepływu CAV i zmiennego przepływu VAV

Wentylatory kanałowe

Wentylatory dachowe

Wentylatory ścienne

Wentylatory łazienkowe