Centrala wentylacyjna SALDA RIS 700 HE 3.0

centrala wentylacyjna salda ris 700 h 3.0

Główne cechy

  • wydajne, ciche wentylatory
  • sprawność płytowego wymiennika ciepła do 65%
  • nagrzewnica elektryczna albo wodna
  • kontrolowany przepływ powietrza
  • zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika ciepła
  • niski poziom hałasu
  • przystosowane do sterowników FLEX i STOUCH
  • izolacja akustyczna ścian grubości 50mm
  • obudowa malowana proszkowo w kolorze RAL 7040
  • łatwy montaż

Dane techniczne

centrala wentylacyjna salda ris 700 h 3.0 wydajnośćcentrala wentylacyjna salda ris 700 h 3.0 wydajność 2

RIS 700 HE 3.0
Wydajność/spręż [m³/h]/[Pa] 600/110
Nagrzewnica – faza, napięcie [50Hz/V] ~1, 230
– moc [kW] 3,0
Nagrzewnica wstępna do wymiennika ciepła [kW] 1,2
Wentylatory – faza, napięcie [50Hz/V] ~1, 230
  – wywiew – moc/prąd [kW/A] 0,230/1,0
– prędkość wentylatora [min-1] 2000
  – nawiew – moc/prąd [kW/A] 0,230/1,0
– prędkość wentylatora [min-1] 2000
Klasa ochrony silnika IP-54
Sprawność cieplna 60%
Maks. zużycie energii [kW/A] 4,66/15,91
Sterowanie automatyczne zintegrowane
Klasa filtra wywiewnego G4
Klasa filtra nawiewnego M5
Izolacja cieplna [mm] 50
Waga [kg] 57,0
Zgodność z ERP 2013
Eksploatacja w pomieszczeniu

Charakterystyka akustyczna

Całkowite
Lwa dB(A)
Lwa, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Wlot 74 66 65 67 68 64 63 55
Wylot 60 51 55 57 51 45 40 36
Do otoczenia 53 45 46 47 46 43 40 36
Pomiar przy 622 m³/h, 100 Pa
Zakres temperatur przepływu powietrza od -20°C do +40°C
Sprawność cieplna RIS 700 HE została zmierzona przy 700m³/h (warunki wewn. +20°C|60%, warunki zewn. -20°C|90%).
Sprawność cieplna RIS 700 HW została zmierzona przy 700m³/h (warunki wewn. +20°C|60%, warunki zewn. -20°C|90%).
Wydajność/spręż – wartości mierzone w punkcie pracy.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.

Schemat działania – widok od strony inspekcyjnej

centrala wentylacyjna salda ris 700 h 3.0 schemat

A – powietrze zewnętrzne
B – powietrze nawiewane
C – powietrze wywiewane
D – powietrze odprowadzane na zewnątrz
IV – wentylator wywiewu
PV – wentylator nawiewu
PR – krzyżowy wymiennik ciepła
KE – nagrzewnica elektryczna
PE – nagrzewnica do wymiennika ciepła zapobiegająca zamarzaniu
PF – filtr powietrza nawiewanego
IF – filtr wyciągu powietrza
TJ – czujnik temperatury powietrza nawiewanego
TL – czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
TE – czujnik temperatury powietrza wywiewanego
DTJ – czujnik temperatury i wilgotności

W modelu tym można stosować kasetę letnią, która służy do zamykania wymiennika w porach roku, kiedy odzysk ciepła nie daje korzyści.


Wymiary

centrala wentylacyjna salda ris 700 h 3.0 wymiary

L W H Ø D H1 H2 F
RIS 700 HE 3.0 1170 mm 504 mm 600 mm 250 mm 30 mm 55 mm 40 mm